Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti
(recenze)

Jan Sebastian Novotný

V recenzované knize se autor pokusil o souhrn nejdůležitějších zahraničních poznatků, které byly zejména v posledních letech nashromážděny v oblasti prosociálního chování. Tento pokus je sám o sobě přínosný, protože knižní zpracování této problematiky je v české odborné literatuře stále ještě ojedinělým počinem. Autor v této knize přijal nesnadný úkol zpracovat tématiku, která je dosud obecně teoreticky i metodologicky poměrně málo konzistentní. Kladem knihy je také to, že podává zprávu nejen o současném stavu vědění, které se vztahuje k prosociálnímu chování, ale že také referuje o výsledcích poměrně rozsáhlého a originálního domácího výzkumu tohoto jevu.