Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů

Jan Sebastian Novotný, Petr Okrajek

Abstrakt

Příspěvek představuje dílčí výsledky analýzy rizikového chování u adolescentů. Zaměřuje se na vliv některých rodinných charakteristik (konflikty s rodiči, návykové chování rodičů, dysfunkce v rodině apod.) na rozvoj rizikového chování. Zkoumaný soubor tvoří 1635 adolescentů. Výsledky potvrzují vliv některých rodinných charakteristik na rozvoj rizikového chování. Jedná se především o přímý vliv kouření rodičů na kuřácké chování dítěte. Z nepřímých vlivů pak mají nejvýraznější efekt na rizikové chování dítěte konflikty s rodiči a konečně negativně působící okolnosti, vycházející ze snížení možností kontaktu dítěte s matkou vlivem zaměstnání nebo hospitalizace.

Klíčová slova

rizikové chování, rodiče, rodinné prostředí, adolescence

Literatura

Amato, P.R. (2000). Consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family, 62 (4), 1269–1287.

Amato, P.R., & Cheadle, J.E. (2008). Parental divorce, marital conflict and children’s behavior problems: A comparison of adopted and biological children. Social Forces, 86 (3), 1139–1161.

Brodzinsky, D., Hitt, J.C., & Smith, D. (1993). Impact of parental separation and divorce on adopted and nonadopted children. American Journal of Orthopsychiatry, 63 (3),451–461.

Capaldi, D. M., Pears, K. C., Patterson, G. R., & Owen, L. D. (2003). Continuity of parenting practices across generations in an at-risk sample: A prospective comparison of direct and mediated associations. Journal of Abnormal Child Psychology, 31, 127–142.

Cleveland, M.J., et al. (2005). The impact of parenting on risk cognitions and risk behavior: A study of mediation and moderation in a panel of African American adolescents. Child Development, 76, 900–916.

Crouter, A.C., & Head, M.R. (2002). Parental monitoring and knowledge of children. In Bornstein, M.H. (ed.), Handbook on Parenting (2nd edition) (pp. 461–483). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Davies, P.T., Cummings, E.M. (1994). Marital conflict and child adjustment: An emotional security hypothesis. Psychological Bulletin, 116 (3), 387–411.

DiClemente, R.J., Santelli, J.S., & Crosby, R.A. (2009). Adolescent health: Understanding and preventing risk behaviors. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.

Fergus, S., Zimmerman, M.A., & Caldwell, C.H. (2007). Sexual risk behavior in adolescence and young adulthood. AJPH, 97 (6), 1096–1101.

Fletcher, A.C., Steinberg, L, & Williams-Wheeler, M. (2004). Parental influences on adolescent problem behavior. Child Development, 75 (3), 781–796.

Fomby, P., & Cherlin, A.J. (2007). Family instability and child well-being. American Sociological Review, 72 (2), 181–204.

Forster, J., et al. (2203). Social exchange of cigarettes by youth. Tobacco control, 12, 148–154.

Henrich, C.C., Brookmeyer, K.A., Shrier, L.A., & Shahar, G. (2006). Supportive relationships and sexual risk behavior in adolescence: An ecological-transactional approach. Journal of Pediatric Psychology, 31 (3), 286–297.

Hu, F.B., et al. (1995). The Influences of friends' and parental smoking on adolescent smoking behavior: The effects of time and prior smoking. Journal of Applied Social Psychology, 25 (22), 2018–2047.

Jenkins Tucker, C., Mchale, S.M., & Crouter, A.C. (2003). Conflict resolution: links with adolescents' family relationships and individual well-being. Journal of Family Issues, 24 (6), 715–736.

Jessor, R. (ed.) (1998). New perspective on adolescent risk behavior. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kerr, M., & Stattin, H. (2000). What parents know, how they know it, and several forms of adolescent adjustment: Further support for a reinterpretation of monitoring. Developmental Psychology, 36, 366–380.

Lansford, J.E., Ceballo, R., Abbey, A., & Stewart, A.J. (2001). Does family structure matter? A comparison of adoptive, two-parent biological, single-mother, stepfather, and stepmother households. Journal of Marriage and Family, 63 (3), 840–851.

Leventhal, T., & Brooks-Gunn, J. (2000). The neighborhoods they live in: The effects of neighborhood residence upon child and adolescent outcomes. Psychological Bulletin, 126, 309–337.

McCauley Ohannessian, Ch., Lerner, R.M., Lerner, J.V., & von Eye, A. (1995). Discrepancies in adolescents' and parents' perceptions of family functioning and adolescent emotional adjustment. Journal of Early Adolescence, 15 (4), 490–516.

Melchior, M., et al. (2008). High prevalence rates of tobacco, alcohol and drug use in adolescents and young adults in France: Results from the GAZEL Youth study. Addctive Behaviors, 33 (1), 122–133.

Miovský, M., & Zapletalová, J. (2006). Primární prevence rizikového chování na rozcestí: specializace versus integrace [přednáška]. III. ročník celostátní konference „Primární prevence rizikového chování: specializace versus integrace“ Praha, 27. – 28. listopadu 2006.

Morrison, G.M., et al. (2002). Protective factors related to antisocial behavior trajectories. Journal of Clinical Psychology, 58 (3), 229–232.

Nickolite, A., & Doll, B. (2008). Resilience applied in school: strengthening classroom environments for learning. Canadian Journal of School Psychology, 23, 94–113.

Niyonsenga, T., & Hlaing, W. (2007). Prevalence and correlates of sexual risk behaviors by gender among multi-ethnic adolescents. Annals of Epidemiology, 17 (9), 742–743.

Rabušic, L., & Kepáková, K. (1999). Sexuální chování adolescentů a riziko HIV. Sociologický časopis, 35 (2), 161–179.

Rolison, M.R., & Scherman, A. (2002). Factors influencing adolescents‘ decisions to engage in risk-taking behavior. Adolescence, 37 (147), 585–596.

Ruedisueli, A. (2010). Parental attachment and sexual risk behavior among adolescents. Wayne State University Dissertations. Paper 113.

Zobrazit celé Skrýt