Zpráva o workshopu Stálé komise pro geropsychologii při EFPA v Schengenu, Lucembursko, 1. - 2. 6. 2012

Hana Štěpánková

Workhopu se zúčastnili členové stálé komise z 10 evropských zemí a 7 hosté. Podělili o zkušenosti z akademické, klinické a výzkumné praxe. Příspěvky zaslané na výzvu „Geropsychologie v celé Evropě“ se objeví v zářijovém čísle „GeroPsych – Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry“, informoval vedoucí Stálé komise Dieter Ferring. Dalšími tématy, jako je medikalizace stárnutí (Marie -Christine Nargeot) nebo vzdělávání v geropsychologii – její stav v celé Evropě a její budoucnost byly projednány a návrhy se očekávají do dalšího zasedání (listopad 2012).