Lékařská psychologie ve zdravotnictví
(recenze)

Karel Balcar

Odborná monografie je nový přírůstkem do našich původních učebnic psychologie lékařské a šíře i veškeré zdravotnické péče. Autorky rozvrhly její témata do tří částí.

Do „Obecné části“ zařadily kapitoly „Celostní péče o pacienta“, „Chování a možnosti jeho změny“, „Psychologický přístup k nemocnému“ a „Etické aspekty lékařské profese“. Taková úvodní část je nesporně pro výuku zdravotníků prospěšná, byť ji studenti leckdy pokládají za „zbytečné definice a teorie“. Autorky v ní poukazují na psychologické, filozofické a historické souvislosti pojetí tělesna a jeho zdraví či nemoci a představují zde zastávaný „biopsychosociální model“ v kontrastu s biomedicínským a psychosociálním přístupem v péči o zdraví.