Agresivita na cestách
(recenze)

Darina Caloňová

V roce 2009 se v České republice konal seminář na téma bezpečnosti dopravy, z něhož vznikla recenzovaná publikace Agresivita na cestách zahrnující pohledy odborníků na problematiku agresivního jednání řidičů. Publikace je tvořena souborem 14 příspěvků a poskytuje přehledný obraz o současné dopravní situaci, která ohrožuje jedince a přináší vysoké ztráty na životech.