Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, uplatnění
(recenze)

Ondřej Bezdíček

Monografie pojednává o jednom ze základních modelů rysového přístupu v psychologii osobnosti. Podává přehledným způsobem historii pětifaktorového modelu od Galtonovy lexikální hypotézy (1884), přes prezentaci současných lexikálních výzkumů osobnostních deskriptorů včetně studie české až po jejich faktorovou analýzu. Na ni navazuje další, neméně důležitý oddíl: metody pro měření jednotlivých dimenzí osobnosti (posuzovací škály a osobnostní inventáře). Nutno předeslat, že Martina Hřebíčková je hlavní autorkou obou těchto směrů výzkumu v rámci pětifaktorového modelu (jak lexikální studie české taxonomie deskriptorů 1992–95, tak osobnostního inventáře NEO-PI-R, 2004), takže předkládaná práce je z výzkumného pohledu jejich důsledným teoretickým završením.