O mých zahraničních učitelích a co jsem se od nich dověděl

Jaromír Janoušek

Rád bych uvedl charakteristiky mých zahraničních učitelů a částečně něco pokud možno méně známého z jejich bohaté činnosti. Zároveň se stručně zmíním o výsledcích své spolupráce s nimi. U zahraničních učitelů je to složitější než u učitelů domácích. Často se kontakt s nimi dal realizovat obtížněji, zvláště když v tehdejších podmínkách nebylo možné, zejména u západních učitelů, využít jejich pozvání k dlouhodobější stáži na jejich pracovištích. I když se všemi, které uvedu, jsem se setkal opakovaně, byly v možnostech využití spolupráce ve větším měřítku velké rozdíly.