Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze

Štěpán Vymětal

Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA (SC on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA) proběhlo ve dnech 21. – 22. 3. 2014 v Praze. Akci hostila Českomoravská psychologická společnost ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Filozofickou fakultou UK.