Psychologie katastrof v Rusku

Štěpán Vymětal

Psychologie katastrof (disaster psychology) je relativně nová aplikovaná psychologická disciplína, která se rozvíjí zejména v posledních 15–20 letech. Můžeme také hovořit o psychologii mimořádných událostí a krizového řízení či psychologii krizí, katastrof a traumatu. V České republice se psychologie katastrof rozvíjí jako relativně samostatná disciplína nejvíce od rozsáhlých povodní v roce 2002, v jiných evropských zemích je její rozvoj také vázán na zkušenosti s konkrétními rozsáhlými či hromadnými katastrofami a neštěstími. Výuka výběrového předmětu Psychologie katastrof probíhá na katedře psychologie FF UK od r. 2005. Pracovní skupina pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS byla oficiálně ustanovena v roce 2010 (web viz http://www.psychologieprokrize.cz/).