Evropská společnost pro psychologii zdraví – EHPS a její aktivity

Renata Hacklová

Evropská společnost pro psychologii zdraví (The European Health Psychology Society – EHPS) je profesní organizace, která je platformou k šíření teoretických poznatků, empirického výzkumu i aplikovaných poznatků psychologie zdraví (dále PZ) v rámci Evropy i celého světa. Společnost sdílí informace, šíří a uvádí do praxe poznatky PZ ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi v rámci celého světa.