Vliv individuálních faktorů a školního prostředí na vnímaný přínos školních diskusí o celospolečenských tématech

Dana Juhová, Hana Macháčková, Jan Šerek, Petr Macek

Abstrakt

Cílem této studie bylo zjistit, zdali existuje spojitost mezi vybranými charakteristikami na straně třídy (otevřené vyučování, styl vystupování učitele a vztahy se spolužáky, typ školy) a individuálními charakteristikami studentů (vlastní zapojení do diskusí, plachost, potřeba poznávání, zájem o politiku a demografické proměnné) a jejich vnímáním přínosnosti školních diskusí o celospolečenských tématech. Ve studii byla využita dotazníková data, která byla v roce 2014 sesbírána od studentů devátých ročníků základních škol, prvních ročníků středních škol a gymnázií ve čtyřech krajích České republiky; v této studii byla analyzována data 729 studentů ve věku 14–17 let, kteří měli v posledním roce zkušenosti se školními diskusemi o společenských tématech. Podle víceúrovňového lineárního modelu vnímají diskuse jako přínosnější studenti ze tříd, ve kterých panují dobré vztahy mezi spolužáky, a rovněž studenti, kteří osobně vnímají školní vyučování jako otevřené, vystupování učitele v diskusích jako liberální, sami se do diskusí zapojují a zajímají se o politiku. Naopak nebyla potvrzena spojitost s pohlavím, věkem či potřebou poznávání a plachostí. Tato zjištění mohou pomoci učitelům v praxi zkvalitnit třídní diskuse o politice a celospolečenských tématech a zvýšit tak jejich vnímanou přínosnost pro studenty.

Literatura

Altermatt, E. R. & Pomerantz, E. M. (2003). The development of competence-related an motivational beliefs: An investigation of similarity and influence among friends. Journal of Educational Psychology, 95, 111–123. Andolina, M. W., Jenkins, K., Zukin, C. & Keeter, S. (2003). Habits from home, lessons from school: Influences on youth civic development. Political Science and Politics, 36(2), 275–280.

Brookfield, S. D. & Preskill, S. (2005). Discussion as a way of teaching: Tools and techniques for democratic classrooms. Second Edition. San Francisco: Jossey-Bass.

Cacioppo, J. T. & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 116–131.

Campbell, D. E. (2008). Voice in the classroom: How an open classroom climate fosters political engagement among adolescents. Political Behavior, 30(4), 437–454.

Caspi, A., Chajut, E. & Saporta, K. (2008). Participation in class and in online discussions: Gender differences. Computers & Education, 50, 718–724.

Centrum občanského vzdělávání (2012). Politika do školy patří: Metodický materiál pro učitele. Brno: MU.

Condra, M. B. (1992). The link between need for cognition and political interest, involvement, and media usage. Psychology, 29, 13–17.

Csíkszentmihályi, M. (2008). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper Perennial Modern Classics.

Dole, J. A. & Sinatra, G. M. (1998). Reconceptualizing change in the cognitive construction of knowledge. Educational Psychologist, 33(2/3), 109–128.

Eckstein, K., Noack, P. & Gniewosz, B. (2012). Attitudes toward political engagement and willingness to participate in politics: Trajectories throughout adolescence. Journal of Adolescence, 35(3), 485–95.

Flanagan, C. A. (2004). Volunteerism, leadership, political socialization, and civic engagement. In R. M. Lerner & L. Steinberg (Eds.), Handbook of adolescent psychology. Second edition (721–745). Hoboken, NJ: Wiley.

Godfrey, E. B. & Grayman, J. K. (2014). Teaching citizens: The role of open classroom climate in fostering critical consciousness among youth. Journal of Youth and Adolescence, 43, 1801–1817.

Henningsen, D. D. & Henningsen, M. L. M. (2004). The effect of individual difference variables on information sharing in decision-making groups. Human Communication Research, 30, 540–555.

Hess, D. (2002). Discussing controversial public issues in secondary social studies classrooms. Theory and Research in Social Education, 30, 10–41.

Hess, D. (2011). Discussions that drive democracy. Staženo z http://dm.education.wisc.edu/…ership-1.pdf

Hopko, D. R., Stowell, J., Jones, W. H., Armento, M. E. A. & Cheek, J. M. (2005). Psychometric properties of the revised Cheek and Buss shyness scale. Journal of Personality Assessment, 84, 185–192.

Hughes, K. & Coplan, R. J. (2010). Exploring process linking shyness and academic achievement in childhood. School Psychology Quarterly, 25(4), 213–222.

Kašparová a kol. (2008). Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Krosnick, J. A. & Alwin, D. F. (1989). Aging and susceptibility to attitude change. Journal of Personality and Social Psychology, 57(3), 416–25.

McIntosh, H., Hart, D. & Youniss, J. (2007). The influence of family political discussion on youth civic development: Which parent qualities matter? Political Science and Politics, 40(3), 495–499.

MŠMT ČR (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP.

MŠMT ČR (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Staženo z http://www.msmt.cz/…i-vzdelavani

Niemi, R. & Junn, J. (1998). Civic education: What makes students learn. New Haven, CT: Yale University Press.

Paulsen, E., Bru, E. & Murberg, T. (2006). Passive students in junior high school: The associations with shyness, perceived competence and social support. Social Psychology of Education, 9(1), 67–81.

Petty, R. E., Briñol, P., Loersch, C. & McCaslin, M. J. (2009). The need for cognition. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of individual differences in social behavior (318–329). New York: The Guilford Press.

Prior, M. (2010). You’ve either got it or you don’t? The stability of political interest over the life cycle. Journal of Politics, 72, 747–766.

Renninger, K. A. & Hidi, S. (2002). Student interest and achievement: Developmental issues raised by a case study. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation (173–195). New York: Academic.

Renninger, K. A. & Wozniak, R. H. (1985). Effect of interest on attention shift, recognition, and recall in young children. Developmental Psychology, 21, 624–632.

Ryan, A. M. & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in adolescents’ motivation and engagement during middle school. American Educational Research Journal, 38, 437–460.

Ševců, M. (2010). Znalosti a dovednosti 14-letých v ČR z oblasti občanské výchovy. In P. Soukup (Eds.), Národní zpráva z Mezinárodní studie občanské výchovy (31–44). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Širůček, J. (in press). Standardizace baterie sociální klima třídy. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Širůček, J., Ťápal, A. & Linhartová, P. (2014). Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání. Československá psychologie, 58, 52–61.

Torney, J. V., Oppenheim, A. N. & Farnen, R. F. (1975). Civic education in ten countries: An empirical study. New York: Wiley.

Torney-Purta, J. (1995). Psychological theory as a basis for political socialization research: Individuals' construction of knowledge. Perspectives on Political Science, 24(1), 23–33.

Torney-Purta, J., Barber, C. H. & Wilkenfeld B. (2007). Latino adolescents’ civic development in the United States: Research results from the IEA civic education study. Journal of Youth and Adolescence, 36(2), 111–125.

Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. & Schulz, W. (2001). Citizenship and education in twenty-eight countries: civic knowledge at age fourteen. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.

Václavík, V. (2005). Otevřené vyučování – opomíjená nabídka pro didaktické inovace. In R. Jandová (Ed.), Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání (39–41). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Václavík, V. a kol. (1997). Otevřené vyučování na příkladu vzdělávacího programu pro 3. ročník ZŠ. Praha: Agentura STROM.

Wentzel, K. R. & Caldwell, K. (1997). Friendships, peer acceptance, and group membership: Relations to academic achievement in middle school. Child Development, 68, 1198–1209.

Youniss, J., McLellan, J. A., & Yates, M. (1997). What we know about engendering civic identity. American Behavioral Scientist, 40(5), 620–631.

Zormanová, L. (2012). Výukové metody aktivizující. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/…ZUJICI.html/

Zobrazit celé Skrýt