Setkání Etické rady EFPA v roce 2016

Bohumila Baštecká

Zpráva o Board of Ethics EFPA, jejím jednání (meeting) v Istanbulu a v Bruselu roku 2016.