Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České republice

Alena Nohavová ORCID logo
Jan Mareš

Zpráva se zaměřuje na stav didaktiky výuky psychologie, referuje o konferencích k tématu, o založení sekce (division) pro výuku psychologie při ČMPS a na další rozvoj v této oblasti.