Sborový zpěv a jeho psychologické souvislosti

Eliška Randáková

Abstrakt

Tato systematická přehledová studie pojednává o psychologických souvislostech sborového zpěvu. Zaměřuje se zejména na přínosy sborového zpěvu, na vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou. Tyto cíle jsou mapovány na základě analýzy výzkumných studií. Do systematické přehledové studie bylo zahrnuto 17 výzkumných studií (kvantitativních i kvalitativních), které byly podrobně analyzovány. Výsledky těchto výzkumů poukazují na pozitivní přínosy sborového zpívání u klinické populace, u neklinické populace (přínosy u některých zdravotních problémů – např. duševní poruchy, neurologické poruchy, rakovina), u vězňů. Na základě uvedených výzkumných studií lze sborový zpěv považovat za přínosnou volnočasovou aktivitu. Sborový zpěv má i terapeutický účinek a může napomáhat k resocializaci u některých znevýhodněných skupin obyvatelstva. V systematické přehledové studii jsou také uvedeny doporučení pro další výzkum sborového zpěvu.

https://doi.org/10.29364/epsy.294

Klíčová slova

sborový zpěv, přínosy sborového zpěvu, osobní pohoda

Literatura

Busch, S. L., Gick, M. (2012). A quantitative study of choral singing and psychological well-being. Canadian Journal of Music Therapy, 18(1), 45–61.

Clements-Cortés, A. A. (2013). Buddy`s Glee Club: singing for life. Activities, Adaptation & Aging, 37(4), 273–290.

Clements-Cortés, A. A. (2014). Buddy`s Glee Club Two: Choral Singing Benefits for Older Adults. Canadian Journal of Music Therapy, 20(1), 85–109.

Clift, S. M., Hancox, G. (2010). The significance of choral singing for sustaining psychological well-being : findings from a survey of choristers in England, Australia and Germany. Music Performance Research, 3(1), 79–96.

Cohen, M. L. (2009). Choral singing and prison inmates: influences of performing a prison choir. The Journal of Correctional Education, 60(1), 52–65.

Einarsdottir, S. L., Gudmundsdottir, H. R. (2016). The role of choral singing in the lives of amateur choral singers in Iceland. Music Education Research, 18(1), 39–56.

Fogg, L., Talmage, A. (2011). The CeleBRation Choir: Establishing community group choral singing for people living with neurological conditions. Psychomusicolo­gy:Music, Mind and Brain, 21(1–2), 264–267.

Fogg-Rogers, L., Buetow, S., Talmage, A., McCann, C. M., Leão, S. H. S., Tipett, L., Leung, J., McPherson, K. M., Purdy, S. C. (2016). Choral singing therapy following stroke or Parkinson´s di­sease: an exploration of participants´ experiences. Disability and Rehabilitation, 38(10), 952–962.

Gale, N. S., Enright, S., Reagon, C., Lewis, I., Van Deursen, R. (2012). A pilot investigation of quality of life and lung function following choral singing in cancer survivors and their carers. Ecancermedical­science, 6(261), 1–13.

Garrido, G., Camps, L., Herrera, I., Guillamat, R., Vallés, V., Sanz, M., Martínez, J. (2016). Music & Wellbeing. International Journal of Integrated Care, 16(6), 1–8.

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.

Livesey, L., Morrison, I., Clift, S., Camic, P. (2012). Benefits of choral singing for social and mental well-being: qualitative findings from a cross-national survey of choir members. Journal of Public Mental Health, 11(1), 10–26.

Lýsek, F. (1958). Dětský sborový zpěv. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Pérez-Aldeguer, S., Leganés, E. N. (2014). Differences in psychological well-being between choristers and non-choristers in older adults. International Journal of Community Music, 7(3), 397–407.

Poledňák, I. (2007). Sborový zpěv na počátku nového milénia aneb Sborová hudba – memento a výzva. Hudební výchova, 15(1), 1–4.

Rohwer, D. (2010). Church musicians´ participation perceptions: Applications to community music. Research & Issues in Music Education, 8(1), 1–9.

Southcott, J., Joseph, D. (2015). Community, commitment and the ten ´Commandments´. International Journal of Community Music, 6(1), 5–21.

Tavormina, M. G. M., Tavormina, R., Nemoianni, E. (2014). The singing group: a new therapeutic rehabilitation for mood disorders. Psychiatria Danubina, 26(1), 173–177.

Tichá, A. (1994/1995). Pěvecká výchova – práce na celém člověku. Hudební výchova, 4, 58–59.

Valentine, E., Evans, C. (2001). The effects of solo singing, choral singing and swimming on mood and physiological indices. British Journal of Medical Psychology, 74, 115–120.

Zobrazit celé Skrýt