Zpráva z 5. Světového kongresu pozitivní psychologie WCPP 2017

Alena Slezáčková

Ve dnech 13. – 16. 7. 2017 se v kanadském Montrealu konal již pátý světový kongres pozitivní psychologie WCPP 2017, organizovaný Mezinárodní asociací pozitivní psychologie IPPA. Kongres tak poprvé ve své historii opustil hranice Spojených států amerických a potvrdil svou (neamerickými kolegy občas zpochybňovanou) internacionálnost právě svým konáním ve frankofonní části Kanady, Quebecku. O tom, že pozitivní psychologie coby mladý, ale intenzivně se rozvíjející směr, nachází své sympatizanty skutečně po celém světě, svědčí také fakt, že se kongresu účastnilo přes 1300 účastníků z více než 60 zemí.