Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků
(recenze)

Jarmila Kubáňková

Již v předmluvě je čtenář informován o tématu knihy, tj. období mladší dospělosti, při jehož zkoumání se psychologové „zaměřují na to, jak aktéři tohoto procesu – mladí lidé, kteří jsou již často z právního hlediska dospělí – toto období prožívají, jaké pocity je provází a jak vnímají a hodnotí sami sebe“. Publikace dle svých autorů nabízí širší pohled v tom, „že se vedle partnerských vztahů věnuje stejně podrobně i vztahům mladých lidí s jejich rodiči a také tomu, jak vnímají a prožívají svoji profesní přípravu či svoje pracovní aktivity“.