Zamyšlení nad oznamovací povinností psychologů jako pracovníků v pomáhajících profesích

Matěj Stříteský

Článek se zaměřuje na oznamovací povinnost pracovníků v pomáhajících profesích ohledně trestných činů, o nichž se dozví od svých klientů. Autor prezentuje otázku oznamovací povinnosti jako právní a etický problém. Součástí článku jsou i výsledky pilotního výzkumu, kterým autor zjišťoval přehled českých psychologů o dané problematice. Autor dochází k závěru, že psychologové v ČR mají tendenci oznamovat více trestných činů, než jim ze zákona plyne, a prezentuje s tím související komplikace např. ve vztahu k povinné mlčenlivosti.

https://doi.org/10.29364/epsy.303

Klíčová slova

mlčenlivost, oznamovací povinnost, trestný čin

Literatura

Bersoff, D. N. (2011). Ethical conflicts in psychology. 2. vyd. Washington: American Psychological Association.

Bořil, M. (2012). Soud potvrdil podmínku ženě, která nezastavila týrání malého Dominika. iDNES.cz, 28.6. http://brno.idnes.cz/…-zpravy.aspx?…

ČTK (2009). Heparinové vraždy: souzení ředitele nemocnice bylo nezákonné. Lidovky, 12. 11. 2009. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/…y-domov.aspx?….

Guggenbühl-Craig, A. (2007). Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál.

Jelínek, J. (2010). Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha: Leges.

Mach, J. (2011). Znásilnění a pohlavní zneužití dítěte – hlásit či nehlásit? Dostupné z: http://www.zdravotnicke-pravo.cz/…-ci-nehlasit

Policie ČR (2017). Kriminalita. Dostupné z http://www.policie.cz/…inalita.aspx

Sovová, O. (2011). Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges.

Šámal, P. (2012). Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck.

Soudní rozhodnutí

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1168/2012

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 8 Tdo 554/2013

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2003, sp. zn. 6 Tdo 1017/2003

Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2011 sp. zn. II ÚS 44/08

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 11. 1993, sp. zn. R 16/1994

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách (ukládá v § 83 odst. 1 oznámit nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení)

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Zobrazit celé Skrýt