Zpráva z konference EUROPLAT – European Psychology Learning and Teaching

Lucie Viktorová

Coby členku sekce pro výuku psychologie při ČMPS mě potěšilo, že výuka psychologie nejen pro studenty oboru samotného, ale i v rámci jiných oborů a úrovní vzdělávání je předmětem zájmu akademických pracovníků z celého světa, což dokázala letošní účast na v pořadí třetí konferenci platformy EUROPLAT – European Psychology Learning and Teaching, která proběhla ve dnech 18. – 20. září 2017 v Salcburku.