Ethics for European Psychologists
(recenze)

Alena Koblicová

Publikace Etika pro evropské psychology je sice dílem čtyř jmenovaných autorů, ale k jejímu vzniku významně přispěli svými podněty a zkušenostmi mnozí další psychologové, a to členové Stálého výboru pro etiku (dále SCE) Evropské federace psychologických asociací (EFPA).