Emoce vyvolané zvířaty I: krása a estetické preference

Silvie Rádlová, Markéta Janovcová, Jakub Polák, Eva Landová, Daniel Frynta

Abstrakt

Zvířata vždy představovala důležitou součást života člověka, a proto v něm mohou vyvolávat nejrůznější emoce. V této práci jsme se zaměřili na pozitivní emoce, které v nás zvířata vzbuzují, a to zejména na krásu viděnou lidskýma očima. Jelikož na světě existuje velké množství druhů patřících do různých taxonomických skupin, je důležité se podívat, jak lidé zvířata kognitivně kategorizují a jaké charakteristiky ovlivňují hodnocení krásy v každé skupině zvířat zvlášť. Zajímalo nás, zda krásu ovlivňuje velikost a tvar těla nebo barevnost či vzor jednotlivých druhů. V předchozích pracích byla úspěšně využita testovací metoda předkládání stimulů v podobě fotografií zvířat, které respondenti hodnotí podle vnímané krásy. Na základě této metody vzniklo mnoho prací zkoumající vztah ke zvířatům (jak pozitivní, tak negativní) a umožnilo provádět výzkumy i v jiných zemích. Mezikulturní srovnání vnímání krásy je důležitou součástí výzkumu krásy zvířat, neboť umožňuje porovnat názory lidí na zvířata z odlišných kulturních prostředí, včetně domorodých obyvatel žijících dodnes v lovecko-sběračském uspořádání. Pokud by totiž byly znaky určující, co je na zvířatech krásné, mezikulturně shodné, dá se předpokládat, že pozitivní vnímání zvířat se vyvinulo v evoluci dříve, než lidé osídlili celý svět, a tudíž není závislé na současném prostředí. Vnímání krásy zvířat není zajímavé jen z hlediska evoluce, ale dává nám možnost využít tyto poznatky v cílených kampaních na pomoc ohroženým druhům zvířat. Tato práce je shrnutím výsledků studií zabývajících se pozitivním vnímáním zvířat na různé úrovni a v různých souvislostech a přináší ucelený pohled na vnímání krásy zvířat u lidí.

https://doi.org./10.29364/epsy.324

Klíčová slova

pozitivní emoce, krása zvířat, mezikulturní shoda

Literatura

Almeida, A., Vasconcelos, C., & Strecht-Ribeiro, O. (2014). Attitudes toward animals: A study of Portuguese children. Anthrozoös, 27(2), 173–190.

Barkow, J. H., Cosmides, L. E., & Tooby, J. E. (1992). The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford University Press.

Berlin, B. (1992). Ethnobiological classification: Principles of categorization of plants and animals in traditional societies. Princeton: Princeton University Press.

Berlin, B. (1978). Ethnobiological classification. In E. Rosch, B. B. Lloyd (Eds.), Cognition and Categorization. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Brown, D. E. (2004). Human universals, human nature & human culture. Daedalus, 133(4), 47–54.

Buechner, V. L., Maier, M. A., Lichtenfeld, S., & Schwarz, S. (2014). Red-take a closer look. PLoS One, 9(9), e108111.

Burgdorf, J., & Panksepp, J. (2006). The neurobiology of positive emotions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 30(2), 173–187.

Burgin, C. J., Colella, J. P., Kahn, P. L., & Upham, N. S. 2018. How many species of mammals are there? Journal of Mammalogy 99, 1–11.

Child, I. L., & Siroto, L. (1965). Bakwele and American esthetic evaluations compared. Ethnology, 4(4), 349–360.

Ekman, P., & Cordaro, D. (2011). What is meant by calling emotions basic. Emotion Review, 3(4), 364–370.

Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2007). Color and psychological functioning. Current Directions in Psychological Science, 16(5), 250–254.

Elliot, A. J., & Niesta, D. (2008). Romantic red: red enhances men's attraction to women. Journal of Personality and Social Psychology, 95(5), 1150.

Elliot, A. J., Tracy, J. L., Pazda, A. D., & Beall, A. T. (2013). Red enhances women's attrac­tiveness to men: First evidence suggesting universality. Journal of Experimental Social Psychology, 49(1), 165–168.

Ford, C. S., Prothro, E. T., & Child, I. L. (1966). Some transcultural comparisons of esthetic judgment. The Journal of Social Psychology, 68(1), 19–26.

Frynta, D., Landová, E., & Lišková, S. (2014): Animal Beauty, Cross-Cultural Perceptions. In A. C Michalos (Ed.), Encyclopedia of quality of life and well-being research. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Frynta, D., Lišková, S., Bültmann, S., & Burda, H. (2010). Being attractive brings advantages: the case of parrot species in captivity. PloS one, 5(9), e12568.

Frynta, D., Marešová, J., Landová, E., Lišková, S., Šimková, O., Tichá, I., . . . Fuchs, R. (2009). Are animals in zoos rather conspicuous than endangered? In A. M. Columbus and L. Kuznetsov (Eds.), Endangered species: New research (pp. 299–341). New York: Nova Science Publishers.

Frynta, D., Marešová, J., Řeháková-Petrů, M., Šklíba, J., Šumbera, R., & Krása, A. (2011). Cross-cultural agreement in perception of animal beauty: Boid snakes viewed by people from five continents. Human Ecology, 39(6), 829–834.

Frynta, D., Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2013). Mammalian collection on Noah's Ark: the effects of beauty, brain and body size. PLoS One, 8(5), e63110.

Gao, X. P., Xin, J. H., Sato, T., Hansuebsai, A., Scalzo, M., Kajiwara, K., … & Billger, M. (2007). Analysis of cross‐cultural color emotion. Color Research & Application, 32(3), 223–229.

Gunnthorsdottir, A. (2001). Physical attractiveness of an animal species as a decision factor for its preservation. Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals, 14, 204–215.

Hůla, M., & Flegr, J. (2016). What flowers do we like? The influence of shape and color on the rating of flower beauty. PeerJ, 4, e2106. https://doi.org/…7/peerj.2106

Ioan, S., Sandulache, M., Avramescu, S., Ilie, A., Neacsu, A., Zagrean, L., & Moldovan, M. (2007). Red is a distractor for men in competition. Evolution and Human Behavior, 28(4), 285–293.

IUCN (2017). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017–3. http://www.iucnredlist.org

Iwao, S., Child, I. L., & García, M. (1969). Further evidence of agreement between Japanese and American esthetic evaluations. The Journal of Social Psychology, 78(1), 11–15.

Jacobsen, T., Buchta, K., Köhler, M., & Schröger, E. (2004). The primacy of beauty in judging the aesthetics of objects. Psychological Reports, 94, 1253–1260.

Janovcová, M. (2015). Faktory ovlivňující velikost zoo populací u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů: efekt stupně ohrožení, velikosti a atraktivity pro člověka. Nepublikovaná diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha.

Kühn, S., & Gallinat, J. (2012). The neural correlates of subjective pleasantness. Neuroimage, 61(1), 289–294.

Landová, E., Bakhshaliyeva, N., Janovcová, M., Peléšková, Š., Suleymanova, M., Polák, J., … & Frynta, D. (2018). Association between fear and beauty evaluation of snakes: Cross-cultural findings. Frontiers in Psychology, 9, 333.

Landová, E., Lišková, S., & Frynta, D. (2014). Je krása zvířat vstupenkou na archu Noemovu? In O. Dadejík, F. Jaroš, M. Kaplický (Eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. 33–102. Praha: Dokořán.

Landová, E., Marešová, J., Šimková, O., Cikánová, V., & Frynta, D. (2012). Human responses to live snakes and their photographs: evaluation of beauty and fear of the king snakes. Journal of Environmental Psychology, 32(1), 69–77.

Leader-Williams, N., & Dublin, H. T. (2000). Charismatic megafauna as ‘flagship species’. In A. Entwistle, & N. Dunstone Eds.), Priorities for the conservation of mammalian diversity. Has the panda had its day? 53–81. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Liebe, S., Fischer, E., Logothetis, N. K., & Rainer, G. (2009). Color and shape interactions in the recognition of natural scenes by human and monkey observers. Journal of Vision, 9(5), 14–14.

Lišková, S. (2013). Analysis of factors affecting human preferences and thus effort given to the conservation of animal species. Unpublished doctoral dissertation. Prague: Charles University. https://is.cuni.cz/…etail/83343/?…

Lišková, S., & Frynta, D. (2013). What determines bird beauty in human eyes? Anthrozoös, 26(1), 27–41.

Lišková, S., Landová, E., & Frynta, D. (2014). The beauty of primates: do we perceive our closest relatives as attractive? Poster session presented at the European Conference on Behavioural Biology, Prague, Czech Republic, July 17–20, 2014.

Lišková, S., Landová, E., & Frynta, D. (2015a). Human preferences for colorful birds: Vivid colors or pattern? Evolutionary Psychology, 13(2). https://doi.org/…491501300203.

Lišková, S., Landová, E., & Frynta, D. (2015b). Podle sebe soudím tebe: krása primátů očima člověka. Příspěvek na 42. etologické konferenci, České Budějovice, 4. – 7.11. 2015.

Lin, H. (2014). Red-colored products enhance the attractiveness of women. Displays, 35(4), 202–205.

Liu, X., Hairston, J., Schrier, M., & Fan, J. (2011). Common and distinct networks underlying reward valence and processing stages: a meta-analysis of functional neuroimaging studies. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(5), 1219–1236.

Lorenz, K. (1942). Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung. Zeitschrift für Tierpsychologie. https://doi.org/…43.tb00655.x

Marešová, J., Krása, A. & Frynta, D. (2009a). We all appreciate the same animals: Cross-cultural comparison of human aesthetic preferences for snake species in Papua New Guinea and Europe. Ethology, 115 (4), 297–300.

Marešová, J., Landová, E., & Frynta, D. (2009b). What makes some species of milk snakes more attractive to humans than others? Theory in Biosciences, 128(4), 227.

Matchett, G., & Davey, G. C. (1991). A test of a disease-avoidance model of animal phobias. Behaviour Research and Therapy, 29(1), 91–94.

Meier, B. P., D’agostino, P. R., Elliot, A. J., Maier, M. A., & Wilkowski, B. M. (2012). Color in context: Psychological context moderates the influence of red on approach-and avoidance-motivated behavior. PloS one, 7(7), e40333.

Metrick, A., & Weitzman, M. L. (1996). Patterns of behavior in endangered species preservation. Land Economics, 1–16.

Myers, O. E., Saunders, C. D., & Birjulin, A. A. (2004). Emotional dimensions of watching zoo animals: An experience sampling study building on insights from psychology. Curator: The Museum Journal, 47(3), 299–321.

O'Shea, M., Warrell, D. A., & Lalloo, D. G. (1996). A guide to the snakes of Papua New Guinea (No. 147). Independent Publishing House.

Peléšková, Š. (2016). Pozitivní a negativní vztah ke zvířatům. Nepublikovaná diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha.

Pittenger, J. B. (1990). Body proportions as information for age and cuteness: Animals in illustrated children’s books. Attention, Perception, & Psychophysics, 48(2), 124–130.

Polák, J., Sedláčková, K., Nácar, D., Landová, E., & Frynta, D. (2016). Fear the serpent: A psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research, 242, 163–168.

Poláková, P. (2016). Vnímání krásy savců v ZOO Praha: vliv věku a vzdělání respondentů. Nepublikovaná diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha.

Pothos, E. M., & Chater, N. (2002). A simplicity principle in unsupervised human categorization. Cognitive Science, 26(3), 303–343.

Pothos, E. M., & Close, J. (2008). One or two dimensions in spontaneous classification: A simplicity approach. Cognition, 107(2), 581–602.

Průšová, L. (2013). Experimentalní výzkum specificity strachu z hadů u lidí: korálovcovitý vzor. Nepublikovaná diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha.

Průšová, L., Janovcová, M., Peléšková, Š., Landová, E., & Frynta, D. (2017). Had jako evolučně relevantní stimul strachu. Sborník abstraktů z konference „Zoo je věda“, Praha, 11. března 2017.

Ptáčková, J., Landová, E., Lišková, S., Kuběna, A., & Frynta, D. (2017). Are the aesthetic preferences towards snake species already formed in pre-school aged children?. European Journal of Developmental Psychology, 14(1), 16–31.

Rádlová, S., Viktorin, P., & Frynta, D. (2016). Barvocuc 2.0, Software for Color Image Analysis. Available for download at: http://www.nudz.cz/…-by-animals/

Roberts, S. C., Owen, R. C., & Havlíček, J. (2010). Distinguishing between perceiver and wearer effects in clothing color-associated attributions. Evolutionary Psychology, 8(3), http://dx.doi.org/…491000800304.

Rodhouse, P. G., Griffiths, H. J., & Xavier, J. C. (2014). Southern Ocean squid. In C. De Broyer P. Koubbi, H. J. Griffiths, B. Raymond, C. d’ Udekem d’Acoz, et al. (Eds.). Biogeographic Atlas of the Southern Ocean. 284–289. Cambridge: Scientific Committee on Antarctic Research.

Seddon, P. J., Soorae, P. S., & Launay, F. (2005). Taxonomic bias in reintroduction projects. Animal Conservation Forum, 8(1), 51–58.

Seligman, M. E. (1971). Phobias and preparedness. Behavior Therapy, 2(3), 307–320.

Small, E. (2011). The new Noah's Ark: beautiful and useful species only. Part 1. Biodiversity conservation issues and priorities. Biodiversity, 12(4), 232–247.

Sobel, I. (1978). Neighborhood coding of binary images for fast contour following and general binary array processing. Computer Graphics and Image Processing, 8, 127–135.

Thornhill, R. (2003). Darwinian aesthetics informs traditional aesthetics. In EvolutionaryA­esthetics. 9–35. Berlin, Heidelberg: Springer.

Toledo, L. F., & Haddad, C. F. (2009). Colors and some morphological traits as defensive mechanisms in anurans. International Journal of Zoology, Article ID 910892, 1–12.

Torkar, G., Kubiatko, M., & Bajd, B. (2012). Assessing pre-service teachers (dis)liking of some animal species. Journal of Baltic Science Education, 11(4).

Ward, P. I., Mosberger, N., Kistler, C., & Fischer, O. (1998). The relationship between popularity and body size in zoo animals. Conservation Biology, 12(6), 1408–1411.

Wilson, E. O. (1984). Biophilia. London: Harvard University Press.

Wilson, G. D. (1966). Arousal properties of red versus green. Perceptual and Motor Skills, 23, 947–949.

Woods, B. (2000). Beauty and the beast: Preferences for animals in Australia. Journal of Tourism Studies, 11(2), 25.

Yasuoka, H. (2006). Long-term foraging expeditions (Molongo) among the Baka hunter-gatherers in the Northwestern Congo Basin, with special reference to the “wild yam question”. Human Ecology, 34(2), 275–296.

Yip, A. W., & Sinha, P. (2002). Contribution of color to face recognition. Perception, 31(8), 995–1003.

Zobrazit celé Skrýt