Osudy velkých lidských skupin 1918 – 2018

Marek Preiss

Ve dnech 18. až 21. října 2018 se v Praze, v příjemných prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, konala konference s názvem Osudy velkých lidských skupin 1918 – 2018. Šlo o mezinárodní mezioborovou konferenci, kterou pořádaly dvě organizace – Rafael Institut a spolek IRENE. Program připravovali čeští pořadatelé konference – Helena Klímová, Michaela Hapalová a Marek Preiss. Konferenční stránky jsou na adrese: http://stolet.eu.