Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života
(recenze)

Hana Chýlová

Autorka recenzované publikace se problematice emocí věnuje v rámci své vědecko-výzkumné činnosti již celou řadu let. Kniha tak shrnuje rozsáhlé poznatky nashromážděné v rámci mnohaletého výzkumu, ale přináší také celou řadu aktuálních domácích a zahraničních výzkumných zpráv. Podklady pro uváděná fakta jsou systematicky, přehledně seřazeny a uvedeny v neobvykle rozsáhlém seznamu použité literatury, z celkových 240 stran knihy je literatuře věnováno 57 stran.

https://aleph.nkp.cz/F/?…