Verbální fluence u dětí ve věku 5–12 let: české normy a vybrané psychometrické ukazatele

Hynek Cígler, Světlana Durmeková

Abstrakt

Test verbální fluence je často využívanou zkouškou nejen v pedagogicko psychologické praxi. Předložená metodická studie obsahuje základní psychometrické ukazatele, zejména odhady reliabilit, a hlavně pak normy pro počty slov vyjmenovaných za jednu minutu začínajících na hlásky N, K a P (a celkem) na vzorku 411 dětí ve věku 5–12 let.

https://doi.org/10.29364/epsy.329

Klíčová slova

verbální fluence, psychomotorické tempo, reliabilita, standardizace

Literatura

Ardila, A., Pineda, D., & Rosselli, M. (2000). Correlation between intelligence test scores and executive function measures. Archives of Clinical Neuropsychology, 15(1), 31–36.

Cígler, H., & Durmeková, S. (2017). Vytváření příběhů: Psychometrická studie. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E. & kol. (2007). Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Cohen, M. J., Morgan, A. M., Vaughn, M., Riccio, C. A., & Hall, J. (1999). Verbal Fluency in Children: Developmental Issues and Differential Validity in Distinguishing Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Two Subtypes of Dyslexia. Archives of Clinical Neuropsychology, 14(5), 433–443.

Corbett, B. A., Constantine, L. J., Hendren, R., Rocke, D., & Ozonoff, S. (2009). Examining executive functioning in children with autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder and typical development. Psychiatry Research, 166(2–3), 210–22. http://doi.org/….2008.02.005

Duong, T. (2016). Non-parametric smoothed estimation of multivariate cumulative distribution and survival functions, and receiver operating characteristic curves. Journal of the Korean Statistical Society, 45(1), 33–50. http://doi.org/….2015.06.002

Dutton, E., van der Linden, D., & Lynn, R. (2016). The negative Flynn Effect: A systematic literature review. Intelligence, 59, 163–169. https://doi.org/….2016.10.002

Fox, J., & Weisberg, S. (2011). An R Companion to Applied Regression. Thousand Oaks, CA: Sage. http://socserv.socsci.mcmaster.ca/…ks/Companion

Frazier, T. W., Demaree, H. A., & Youngstrom, E. A. (2004). Meta-analysis of intellectual and neuropsychological test performance in attention-deficit/hyperac­tivity disorder. Neuropsychology, 18(3), 543–555. http://doi.org/…105.18.3.543

Hurks, P. P. M., Hendriksen, J. G. M., Vles, J. S. H., Kalff, A. C., Feron, F. J. M., Kroes, M., … Jolles, J. (2004). Verbal fluency over time as a measure of automatic and controlled processing in children with ADHD. Brain and Cognition, 55(3), 535–544. http://doi.org/….2004.03.003

Janásová, T. (2015). Analýza výkonů v testech figurální a verbální fluence. Univerzita Palackého v Olomouci: Nepublikovaná bakalářská diplomová práce.

Kim, S. (2015). ppcor: An R Package for a Fast Calculation to Semi-partial Correlation Coefficients. Communications for Statistical Applications and Methods, 22(6), 665–674. http://doi.org/…015.22.6.665

Kopeček, M., & Kuncová, A. (2006). Efekt nácviku testu generování slov a testování alternativní verze. Psychiatrie, 10(4), 211–215.

Landerl, K., Fussenegger, B., Moll, K., & Willburger, E. (2009). Dyslexia and dyscalculia: Two learning disorders with different cognitive profiles. Journal of Experimental Child Psychology, 103(3), 309–324. http://doi.org/….2009.03.006

Levy, G., Jacobs, D. M., Tang, M.-X., Côté, L. J., Louis, E. D., Alfaro, B., … Marder, K. (2002). Memory and executive function impairment predict dementia in Parkinson’s di­sease. Movement Disorders, 17(6), 1221–1226. http://doi.org/…02/mds.10280

Lüdecke, D. (2018). sjstats: Statistical Functions for Regression Models. R package version 0.14.1. https://cran.r-project.org/package=sjstats

Marko, M. (2016). Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnos­tických nástrojov. TESTFÓRUM, 5(7). http://doi.org/…/TF2016-7-90.

Nikolai, T., Štěpánková, H., Michalec, J., Bezdíček, O., Horáková, K., Marková, H., … Kopeček, M. (2015). Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 78/111(3), 292–299. http://doi.org/…mcsnn2015292

Preiss, M. (1997). Verbální fluence, metoda vyšetřování poškození mozku u dětí a dospělých. Československá psychologie, 41(3), 244–249.

Preiss, M., Bartoš, A., Čermáková, R., Nondek, M., Benešová, M., Rodriguez, M., … Nikolai, T. (2012). Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Revelle, W. (2017). psych: Procedures for Personality and Psychological Research. Evanston: Northwestern University. https://cran.r-project.org/package=psych

Rinehardt, E., Eichstaedt, K., Schinka, J. A., Loewenstein, D. A., Mattingly, M., Fils, J., … Schoenberg, M. R. (2014). Verbal Fluency Patterns in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Di­sease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 38(1–2), 1–9. http://doi.org/…59/000355558

Riva, D., Nichelli, F., & Devoti, M. (2000). Developmental aspects of verbal fluency and confrontation naming in children. Brain and Language, 71(2), 267–284. http://doi.org/…ln.1999.2166

Stern, Y., Albert, S., Tang, M. X., Tsai, W. Y., Freeman, A., Haber, M., … DeLong, M. R. (1999). Rate of memory decline in AD is related to education and occupation: cognitive reserve? Neurology, 53(9), 1942–7. http://doi.org/…426.21683.e2

Štorková, P., Preiss, M., & Kopeček, M. (2004). Efekt nácviku testu verbální fluence a testování alternativní verze. Pilotní studie. Psychiatrie, 8(3), 186–189.

Urbánek, T. (2012). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. TESTFÓRUM, 1(1). http://doi.org/…7/TF2010-1-3

Wechsler, D., Krejčířová, D., Boschek, P., & Dan, J. (2002). WISC-III – Wechslerova inteligenční škála pro děti. Praha: Testcentrum.

Wicherts, J. M., Dolan, C. V., Hessen, D. J., Oosterveld, P., van Baal, G. C. M., Boomsma, D. I., & Span, M. M. (2004). Are intelligence tests measurement invariant over time? Investigating the nature of the Flynn effect. Intelligence, 32(5), 509–537. https://doi.org/….2004.07.002

Zobrazit celé Skrýt