CEQOL – Centrum pro klinický výzkum kvality života nemocných dětského věku

Alena Slezáčková

Koncem roku 2008 se završuje první rok aktivní činnosti nově vzniklého brněnského Centra pro klinický výzkum kvality života nemocných dětského věku – CEQOL.
Vůdčí idea založení Centra vznikla z diskuze předních odborníků spolupracujících institucí, jejichž společným zájmem je klinický výzkum a aplikace výsledků v oblasti kvality života dětských pacientů. Dohoda o vzájemné spolupráci Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Fakultní nemocnice Brno a Masarykovy univerzity v Brně (Filozofické fakulty MU a Lékařské fakulty MU), byla podepsána jejich představiteli 11. dubna 2008. …