Využívání psychoterapeutických technik v praxi

Tomáš Řiháček ORCID logo
Jan Roubal ORCID logo

Abstrakt

Cíl. Cílem této studie bylo prozkoumat využívání psychoterapeu­tických technik u českých psychoterapeutů a také souvislost mezi využíváním různých technik a proměnnými vztahujícími se k osobě terapeuta a jeho praxi. Vzorek. Vzorek tvořilo N = 373 českých psychoterapeutů reprezentujících různou délku praxe, různé terapeutické přístupy i kontext, v němž psychoterapeutické služby poskytují. Metoda. Data byla získávána pomocí online dotazníku. Výsledky. Analýza hlavních komponent identifikovala šest komponent (psychodynamické, systemické, humanistické, kognitivně-behaviorální, psychoedukační a neverbální/na tělo zaměřené techniky) a regresní analýza následně prokázala jejich vztah s pohlavím, délkou praxe a pracovní zátěží terapeutů. Klastrová analýza nakonec odhalila sedm různých profilů terapeutů podle využívání jednotlivých komponent. Výsledky naznačují velkou variabilitu v používání terapeutických technik, která překračuje hranice jednotlivých terapeutických přístupů. Limity. Seznam technik byl omezený, studie byla založena na sebeposouzení, postup tvorby vzorku neumožnil stanovit návratnost.

https://doi.org/10.29364/epsy.335

Klíčová slova

psychoterapeutické techniky, profily psychoterapeutické praxe, průzkum

Literatura

Curtin, J. (2017). lmSupport: Support for Linear Models. R package version 2.9.8. Dostupné z https://CRAN.R-project.org/…ge=lmSupport

Fox, J., & Weisberg, S. (2011). A {R} companion to applied regression. Thousand Oaks, CA: Sage.

Gendlin, E. T. (2003). Focusing: Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Praha: Portál.

Grencavage, L. M., & Norcross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the therapeutic common factors? Professional Psychology: Research and Practice, 21(5), 372–378. http://dx.doi.org/…028.21.5.372

Hennig, C. (2015). fpc: Flexible procedures for clustering. R package version 2.1–10. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=fpc

Henson, R. K., & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 393–416. https://doi.org/…164405282485

Hollanders, H., & McLeod, J. (1999). Theoretical orientation and reported practice: A survey of eclecticism among counsellors in Britain. British Journal of Guidance & Counselling, 27, 405–414. https://doi.org/…889908256280

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179–185. https://doi.org/…7/BF02289447

Huang, F. (2015). hornpa: Horn's (1965) test to determine the number of components/factors. Rpackage version 1.0. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=hornpa

Jensen, J. P., Bergin, A. E., & Greaves, D. W. (1990). The meaning of eclecticism: New survey and analysis of components. Professional Psychology: Research and Practice, 21(2), 124–130. http://dx.doi.org/…028.21.2.124

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31–36. https://doi.org/…7/BF02291575

Kalina, K. (2005). Co je SUR? Retrieved from http://www.sur.cz/…o_je_sur.pdf

LimeSurvey Project Team. (2015). LimeSurvey: An open source survey tool. LimeSurvey Project Hamburg, Germany. Retrieved from http://www.limesurvey.org

Maechler, M., Rousseeuw, P., Struyf, A., Hubert, M., & Hornik, K. (2016). cluster: Cluster analysis basics and extensions. R package version 2.0.4. [Software version 2.0.4]. Dostupné z https://cran.r-project.org

Mahoney, M. J., Norcross, J. C., Prochaska, J. O., & Missar, C. D. (1989). Psychological development and optimal psychotherapy: Converging perspectives among clinical psychologists. Journal of Integrative and Eclectic Psychotherapy, 8(3), 251–263.

McNair, D. M., & Lorr, M. (1964). An analysis of professed psychotherapeutic techniques. Journal of Consulting Psychology, 28(3), 265–271. http://dx.doi.org/…037/h0041210

McNeilly, C. L., & Howard, K. I. (1991). The Therapeutic Procedures Inventory: Psychometric properties and relationship to phase of treatment. Journal of Psychotherapy Integration, 1(3), 223–234. http://dx.doi.org/…037/h0101230

Mintz, J., Luborsky, L., & Auerbach, A. H. (1971). Dimensions of psychotherapy: A factor-analytic study of ratings of psychotherapy sessions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 36(1), 106–120. http://dx.doi.org/…037/h0030481

O’Connor, B. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of components using parallel analysis and Velicer’s MAP test. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 32(3), 396–402. https://doi.org/…8/BF03200807

Orlinsky, D. E., & Rønnestad, M. H. (2005). How psychotherapists develop: A study of therapeutic work and professional growth. Washington, DC: American Psychological Association.

R Core Team. (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Retrieved from https://www.R-project.org/

Revelle, W. (2016). psych: Procedures for Personality and Psychological Research. Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Dostupné z from http://CRAN.R-project.org/package=psych Version = 1.6.4.

Reynolds, A. P., Richards, G., De La Iglesia, B., & Rayward-Smith, V. J. (2006). Clustering rules: A comparison of partitioning and hierarchical clustering algorithms. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, 5(4), 475–504. https://doi.org/…2-005-9022-1

Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting Psychology, 21(6), 95–103. http://dx.doi.org/…037/h0045357

Řiháček, T., & Roubal, J. (2017). The proportion of integrationists among Czech psychotherapists and counselors: A comparison of multiple criteria. Journal of Psychotherapy Integration, 27(1), 13–22. http://dx.doi.org/…7/int0000069

Řiháček, T., & Roubal, J. (2018). Common principles of psychotherapeutic change: Patterns of use. British Journal of Guidance and Counselling. https://doi.org/…2018.1503230

Stiles, W. B., Honos-webb, L., & Surko, M. (1998). Responsiveness in psychotherapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 5, 439–458. https://doi.org/…98.tb00166.x

Strnad, V. (2010). Systemická terapie. In Z. Vybíral & J. Roubal (Eds.), Současná psychoterapie (pp. 270–277). Praha: Portál.

Sundland, D. M., & Barker, E. N. (1962). The orientations of psychotherapists. Journal of Consulting Psychology, 26(3), 201–212. http://dx.doi.org/…037/h0045682

Thoma, N. C., & Cecero, J. J. (2009). Is integrative use of techniques in psychotherapy the exception or the rule? Results of a national survey of doctoral-level practitioners. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 46(4), 405–417.

Thoma, N., Pilecki, B., & McKay, D. (2015). Contemporary cognitive behavior therapy: A review of theory, history, and evidence. Psychodynamic Psychiatry, 43(3), 423–462. https://doi.org/…015.43.3.423

Wallach, M. S., & Strupp, H. H. (1964). Dimensions of psychotherapists’ activity. Journal of Consulting Psychology, 28(2), 120–125. http://dx.doi.org/…037/h0048588

Wogan, M., & Norcross, J. C. (1983). Dimensions of psychotherapists’ activity: A replication and extension of earlier findings. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 20(1), 67–74. http://dx.doi.org/…037/h0088480

Wogan, M., & Norcross, J. C. (1985). Dimensions of therapeutic skills and techniques: Empirical identification, therapist correlates, and predictive utility. Psychotherapy, 22(1), 63–74. http://dx.doi.org/…037/h0088528

Zobrazit celé Skrýt