Rodina v situaci rozchodu rodičů z pohledu dítěte

Xenie Uholyeva

Abstrakt

Rozchod rodičů je proces, který dlouhodobě ovlivňuje životy všech zúčastněných. Cílem studie je popsat rozchod rodičů z pohledu dítěte. Vnímání rodiny dětmi jsme zkoumali pomocí metody FAST. Děti stavěly typickou, ideální a konfliktní reprezentaci rodiny. Porovnávali jsme skupinu 15 dětí v situaci rozchodu rodičů a skupinu 19 dětí ve stabilním rodinném prostředí bez vážných rodičovských konfliktů, průměrný věk dětí z obou skupin je 9,5 let (rozpětí 5–15 let). Zajímali jsme se o členství v rodině, kohezi a popis konfliktů v rodině. Děti v situaci rozchodu rodičů popisovaly nižší kohezi nejenom ve vztahu mezi rodiči, ale i mezi sebou a oběma rodiči. To je v souladu se zjištěními, která poukazují na horší kvalitu rodičovství po rozchodu rodičů. Děti, jejichž rodiče se v době sběru dat rozcházeli, zahrnovaly do rodiny příbuzné nad rámec primární rodiny. Členství těchto lidí v rodině ale nebylo trvalé. Zdá se, že tyto děti hledají oporu v dalších vztazích v širší rodině, nebo nahrazují kvalitu (zhoršení vztahů po rozchodů rodičů) kvantitou ve vztazích. Popisují také rodinné konflikty s horším výsledkem a nepopisují účinné strategie řešení konfliktů.

https://doi.org/10.29364/epsy.336

Klíčová slova

rodina, koheze, konflikt, děti, vztahy, rozchod rodičů

Literatura

Abidin, R. R., Jenkins, C. L., & McGaughey, M. C. (1992). The relationship of early family variables to children’s sub­sequent behavioral adjustment. Journal of Clinical Child Psychology, 21(1), 60–69. https://doi.org/…24jccp2101_9

Amato, P. R., & Cheadle, J. E. (2008). Parental divorce, marital conflict and children’s behavior problems: A comparison of adopted and biological children. Social Forces, 86(3), 1139–1161. https://doi.org/…3/sof.0.0025

Amato, P. R., King, V., & Thorsen, M. L. (2016). Parent–child relationships in stepfather families and adolescent adjustment: A latent class analysis. Journal of Marriage and Family, 78(2), 482–497. https://doi.org/…1/jomf.12267

Baxter, J., Weston, R., & Qu, L. (2011). Family structure, co-parental relationship quality, post-separation paternal involvement and children’s emo­tional wellbeing. Journal of Family Studies, 17(2), 86–109. https://doi.org/…2011.17.2.86

Beelmann, W., & Schmidt-Denter, U. (2009). Mother-child interaction following marital separation. European Psychologist, 14(4), 307–319. https://doi.org/…040.14.4.307

Cavendish, W., Montague, M., Enders, C., & Dietz, S. (2014). Mothers’ and adolescents’ perceptions of family environment and adolescent social-emotional functioning. Journal of Child and Family Studies, 23(1), 52–66. https://doi.org/…6-012-9685-y

Cicognani, E., & Zani, B. (2010). Conflict styles and outcomes in families with adolescent children. Social Development, 19(2), 427–436. https://doi.org/…2009.00545.x

Cole, D. A., & Jordan, A. E. (1989). Assessment of cohesion and adaptability in component family dyads: A question of convergent and discriminant validity. Journal of Counseling Psychology, 36(4), 456–463. https://doi.org/…167.36.4.456

Cyril, S., Halliday, J., Green, J., & Renzaho, A. M. N. (2016). Relationship between body mass index and family functioning, family communication, family type and parenting style among African migrant parents and children in Victoria, Australia: a parent-child dyad study. BMC Public Health, 16. https://doi.org/…9-016-3394-1 Dreman, S., & Shemi, R. (2004). Perception of family structure, state-anger, and parent-child communication and adjustment of children of divorced parents. Journal of Divorce & Remarriage, 41(1/2), 47–68. https://doi.org/…087v41n01_04

Feldman, S. S., Wentzel, K. R., & Gehring, T. M. (1989). A comparison of the views of mothers, fathers, and pre-adolescents about family cohesion and power. Journal of Family Psychology, 3(1), 39–60. https://doi.org/…037/h0080523

Forman, E., & Davies, P. (2005). Assessing children's ap­praisals of security in the family system: The development of the Security in the Family System scales. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 46, 900–916. https://doi.org/…2004.00385.x

Franck, K. L., & Buehler, C. (2007). A family process model of marital hostility, parental depressive affect, and early adolescent problem behavior: The roles of triangulation and parental warmth. Journal of Family Psychology, 21(4), 614–625. https://doi.org/…200.21.4.614

Gehring, T. M., Marti, D., & Sidler, A. (1994). Family system test (FAST): Are parents’ and children’s family constructs either different or similar, or both? Child Psychiatry and Human Development, 25(2), 125–138. https://doi.org/…7/BF02253291

Gehring, T. M., Wentzel, K. R., Feldman, S. S., & Munson, J. (1990). Conflict in families of adolescents: The impact on cohesion and power structures. Journal of Family Psychology, 3(3), 290–309. https://doi.org/…037/h0080541

Grych, J. H., Wachsmuth-Schlaefer, T., & Klockow, L. L. (2002). Interparental aggression and young children’s re­presentations of family relationships. Journal of Family Psychology, 16(3), 259–272. https://doi.org/…200.16.3.259

Harold, G. T., Leve, L. D., Elam, K. K., Thapar, A., Neiderhiser, J. M., Natsuaki, M. N., … Reiss, D. (2013). The nature of nurture: disentangling passive genotype-environment correlation from family relationship influences on children’s ex­ternalizing problems. Journal of Family Psychology: JFP: Journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43), 27(1), 12–21. https://doi.org/…037/a0031190

Horská, E., & Lacinová, L. (2015). Postoje k rozvodu a mladých dospìlých: souvislost s rodièovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci. Èeskoslovenská psychologie, 59(2), 105–114.

Jaggers, W. J., Church II, W., Tomek, S., Hooper, L. Bolland, K., & Bolland, J. (2015). Adolescent Development as a Determinant of Family Cohesion: A Longitudinal Analysis of Adolescents in the Mobile Youth Survey. Journal of Child and Family Studies, 24, 1625–1637. https://doi.org/…6-014-9966-8.

Jennings, M., & Howe, N. (2001). Siblings' perceptions of their parents' divorce. Journal of Divorce, 35(1/2), 91–106. http://dx.doi.org/…087v35n01_05

Kerig, P. K. (2005). Revisiting the construct of boundary dissolution: A multidimensional perspective. Journal of Emotional Abuse, 5(2–3), 5–42. http://dx.doi.org/…135v05n02_02

López-Larrosa, S., Mendiri-Ruiz-de-Alda, P., & Souto, V. S. (2016). Validación de la escala Seguridad en el Sistema Familiar (SIFS) en dos muestras espanolas de adolescentes y jóvenes residentes con su familia e institucionali­zados. Universitas Psychologica, 15(2), 361–370. http://dx.doi.org/…sy15-2.vessf

Lussier, G., Deater-Deckard, K., Dunn, J., & Davies, L. (2002). Support across two generations: Children's clo­seness to grandparents following parental divorce and remarriage. Journal of Family Psychology, 16(3), 363–376. http://dx.doi.org/…200.16.3.363

Mack, K. Y., Peck, J. H., & Leiber, M. J. (2015). The effects of family structure and family processes on externalizing and internalizing behaviors of male and female youth: a longitudinal examination. Deviant Behavior, 36(9), 740–764. https://doi.org/….2014.977117

Mashek, D. J., & Sherman, M. D. (2004). Desiring less closeness with intimate others. In D. J. Mashek & A. P. Aron (Eds.), Handbook of closeness and intimacy (pp. 343–356). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Miller, A. B. K. (2010). Young adult daughters’ accounts of relationships with nonresidential fathers: Relational damage, repair, and maintenance. Journal of Divorce & Remarriage, 51(5), 293–309. https://doi.org/…551003651985

Minuchin, S., Auerswald, E., King, C. H., & Rabinowitz, C. (1964). The study and treatment of families that produce multiple acting-out boys. American Journal of Orthopsychiatry, 34(1), 125–133. http://dx.doi.org/…64.tb02200.x

Moné, J. G., & Biringen, Z. (2006). Perceived parent-child alienation: Empirical assessment of parent-child relationships within divorced and intact families. Journal of Divorce & Remarriage, 45(3–4), 131–156. http://dx.doi.org/…087v45n03_07

Morley-Williams, L., & Cowie, H. (2001). Investigation of family schemata of preschool children: Metodological and conceptual considerations. In T. Gehring, M. Debry, & P. Smith, (eds.), The family system test: theory and application. (pp. 71–91). Philadelphia: Taylor & Francis.

Median a kol. (2016). Stav èeské rodiny, co ji chrání a co ji ohrožuje: Závìreèná zpráva z výzkumu. Dostupné z: https://www.nadacesirius.cz/…i-rodiny.pdf

Pike, A., Dunn, J., & Coldwell, J. (2006). Family relationships in middle childhood. London: National Children's Bureau.

Reiss, D. (2005). The interplay between genotypes and family relationships: Reframing concepts of development and prevention. Current Directions in Psychological Science, 14(3), 139–143. http://dx.doi.org/…2005.00352.x

Samuelsson, M., Thernlund, G., & Ringstrom, J. (1996). Using the five field map to describe the social network of children: a methodological study. International Journal of Behavioral Development, 19(2), 327–346. https://doi.org/…549601900206

Sarrazin, J., & Cyr, F. (2007). Parental conflicts and their damaging effects on children. Journal of Divorce & Remarriage, 47(1–2), 77–93. https://doi.org/…087v47n01_05

Schermerhorn, A. C., D’Onofrio, B. M., Turkheimer, E., Ganiban, J. M., Spotts, E. L., Lichtenstein, P., … Neiderhiser, J. M. (2011). A genetically informed study of associations between family functioning and child psychosocial adjustment. Developmental Psychology, 47(3), 707–725. https://doi.org/…037/a0021362

Sobotková, I. (2005). Test rodinného systému FAST: Pøíruèka. Praha: Testcentrum.

Stover, C. S., Connell, C. M., Leve, L. D., Neiderhiser, J. M., Shaw, D. S., Scaramella, L. V., … Reiss, D. (2012). Fathering and mothering in the family system: linking marital hostility and aggression in adopted toddlers. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 53(4), 401–409. https://doi.org/…2011.02510.x

Sze, T-M., Lin, S.-H., Hsieh, P. J., & Chen, I.-J. (2013). Sex differences in the development of perceived family cohesion and depressive symptoms in Taiwanese adolescents. Psychological Reports, 113(1), 54–72. http://dx.doi.org/…PR0.113x18z2

Trampotová, O., & Lacinová, L. (2015). Vtahování dìtí do konfliktu mezi rodièi: porovnání a kritické zhodnocení souèasných koncepcí. Èeskoslovenská psychologie, 59(1), 57–70.

Uholyeva, X., & Hoskovcová, S. (2014). Pøedivo vztahù po rozvodu. E-psychologie, 8(3), 44–53. https://doi.org/…364/epsy.211

Wentzel, K. R., & Feldman, S. S. (1996). Relations of cohesion and power in family dyads to social and emotional adjustment during early adolescence. Journal of Research on Adolescence, 6(2), 225–244.

Whiteside, M. F., & Becker, B. J. (2000). Parental factors and the young child's postdivorce adjustment: A meta-analysis with implications for parenting arrangements. Journal of Family Psychology, 14(1), 5–26. http://dx.doi.org/…-3200.14.1.5

Zobrazit celé Skrýt