Historie a současnost Reyova Auditorně-verbálního testu učení (RAVLT) v Česku

Zuzana Frydrychová, Hana Georgi

Abstrakt

Problematika učení a zapomínání je předmětem systematického zkoumání již od konce 19. století. Od učení bezesmyslného materiálu se později přešlo ke zkoumání paměti pomocí materiálu smysluplného a v této tradici se pokračuje doposud. I přes postupný vývoj poznání a nových metod pro zkoumání paměti se pro tyto účely stále nejčastěji užívají testy seznamů slov. Vůbec prvním takovým testem, který je dodnes užíván, byl Test paměti na slova, známý pod názvem Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT). Metoda přispěním několika autorů postupně nabyla dnešní podoby, která kromě pokusů učení zahrnuje administraci seznamu B (interference), oddálené vybavení a rekognice. V současnosti se jedná o jednu z nejvíce používaných metod pro měření verbální paměti. V Česku jsou dostupné dvě verze RAVLT, starší známá pod názvem Paměťový test učení, a druhá, jejíž překlad se více přiblížil původní anglické verzi. Cílem příspěvku je poskytnout přehled historie a dosavadního vývoje RAVLT v Česku, popsat klinickou a výzkumnou užitečnost této metody zejména u populace starších osob a v neposlední řadě představit možnosti jejího využití do budoucna.

https://doi.org/10.29364/epsy.338

Klíčová slova

epizodická paměť, historie, test seznamů slov

Literatura

Bezdicek, O., Libon, D. J., Stepankova, H., Panenkova, E., Lukavsky, J., Garrett, K. D., … Kopecek, M. (2014a). Development, validity, and normative data study for the 12-Word Philadelphia Verbal Learning Test [czP®VLT-12] among older and very old Czech adults. The Clinical Neuropsychologist, 28(7), 1162–1181. https://doi.org/….2014.952666

Bezdicek, O., Stepankova, H., Moták, L., Axelrod, B. N., Woodard, J. L., Preiss, M., … Poreh, A. (2014b). Czech version of Rey Auditory Verbal Learning Test: Normative data. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 21(6), 693–721. https://doi.org/….2013.865699

Bezdíček, O., Štěpánková, H., & Nikolai, T. (2014c). RAVLT – revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení. Získáno z http://www.nudz.cz/…korovani.pdf

Binet, A., & Henri, V. (1894). Mémoire des mots. L’année psychologique, 1(1), 1–23. https://doi.org/…sy.1894.1044

Boake, C. (2000). Edouard Claparède and the Auditory Verbal Learning Test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology (Neuropsychology, Development and Cognition: Section A), 22(2), 286–292. https://doi.org/…76/1380-3395(200004)22:2;1–1;FT286

Bower, G. H. (2000). A brief history of memory research. In E. Tulving & F. I. M. Craik (Ed.), The Oxford Handbook of Memory (s. 3–32). New York: Oxford University Press.

Britt, D. M., Adams, S. G., Godding, P. R., Grothues, C. A., & Varnado, P. (1995). Clinical differentiation of the Rey Auditory-Verbal Learning Test. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 10(6), 7–18. https://doi.org/…759501000603

Cavaco, S., Gonçalves, A., Pinto, C., Almeida, E., Gomes, F., Moreira, I., … Teixeira-Pinto, A. (2015). Auditory Verbal Learning Test in a large nonclinical Portuguese population. Applied Neuropsychology: Adult, 22(5), 321–331. https://doi.org/….2014.927767

Cerami, C., Dubois, B., Boccardi, M., Monsch, A. U., Demonet, J. F., & Cappa, S. F. (2017). Clinical validity of delayed recall tests as a gateway biomarker for Alzheimer’s disease in the context of a structured 5-phase development framework. Neurobiology of Aging, 52, 153–166. https://doi.org/….2016.03.034

Claparède, É. (1919). Percentilage de quelques tests d´aptitude. Archives De Psychologie, 17, 313–324.

Červenková, M., Heissler, R., Georgi, H., & Kopeček, M. (2018). Stability of SuperAgers over three years. In Proceedings of 5th Bordeaux Neurocampus Conference, Aging of memory functions: Where are we now? (s. 33). Bordeaux, France: Université de Bordeaux. Získáno z http://brainconf.u-bordeaux.fr/…20180924.pdf

Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Leipzig: Duncker & Humblot.

Estévez-González, A., Kulisevsky, J., Boltes, A., Otermín, P., & García-Sánchez, C. (2003). Rey verbal learning test is a useful tool for differential diagnosis in the preclinical phase of Alzheimer’s di­sease: comparison with mild cognitive impairment and normal aging. International Journal of Geriatric Psychiatry, 18(11), 1021–1028. https://doi.org/…002/gps.1010

Ferreira Correia, A., & Campagna Osorio, I. (2014). The Rey Auditory Verbal Learning Test: normative data developed for the Venezuelan population. Archives of Clinical Neuropsychology, 29(2), 206–215. https://doi.org/…rclin/act070

Frydrychová, Z., Kopeček, M., Bezdíček, O., & Štěpánková Georgi, H. (2018). České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob. Československá psychologie, 62(4), 330–349.

Griffin, J. W., John, S. E., Adams, J. W., Bussell, C. A., Saurman, J. L., & Gavett, B. E. (2017). The effects of age on the learning and forgetting of primacy, middle, and recency components of a multi-trial word list. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 39(9), 900–912. https://doi.org/…2017.1278746

Harrison, T. M., Weintraub, S., Mesulam, M.-M., & Rogalski, E. (2012). Superior memory and higher cortical volumes in unusually successful cognitive aging. Journal of the International Neuropsychological Society, 18(06), 1081–1085. https://doi.org/…617712000847

Hess, H. N. (2007). Auditory Verbal Learning in schizophrenia: Patterns of memory retrieval (Disertační práce). Pacific Graduate School of Psychology.

Horáková, K., Štěpánková, H., Bezdíček, O., & Kopeček, M. (2017). Kontrolované učení ve starším věku. Československá psychologie, 61(3), 213–229.

Horáková, K., Štěpánková, H., Kopeček, M., & Bezdíček, O. (2016). Konvergentní validita testu kontrolovaného učení s bezprostředním vybavením u zdravé starší populace. In H. Štěpánková & R. Šlamberová (Eds.), Stárnutí 2016: Sborník příspěvků z 3. Gerontologické mezioborové konference (Roč. 3., s. 61–67). Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta.

KoKa – Kognitivní kalkulátor. (2018). (Verze 2.0) [Computer software]. Klecany: Národní ústav duševního zdraví. Získáno z http://www.nudz.cz/…psychologie/

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment. Oxford, New York: Oxford University Press.

Lipmann, O. (1922). Handbuch psychologischer Hilfsmittel der psychiatrischen Diagnostik: Aus der Sammlung des Instituts für angewandte Psychologie und aus der Literatur. Leipzig: Johann Ambrosius Barth.

Messinis, L., Tsakona, I., Malefaki, S., & Papathanasopoulos, P. (2007). Normative data and discriminant validity of Rey’s Verbal Learning Test for the Greek adult population. Archives of Clinical Neuropsychology, 22(6), 739–752. https://doi.org/….2007.06.002

Mitrushina, M. N., Boone, K. B., Razani, J., & D´Elia, L. F. (2005). Handbook of normative data for neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press.

Nikolai, T., Štěpánková, H., Vyhnálek, M., & Kopeček, M. (2016). Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu ve stáří. Československá psychologie, 60(5), 525–541.

Nikolai, T., Vyhnálek, M., Štěpánková, H., & Horáková, K. (2013). Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby. Psychiatrické centrum Praha.

Poreh, A., Sultan, A., & Levin, J. (2012). The Rey Auditory Verbal Learning Test: Normative data for the Arabic-speaking population and analysis of the differential influence of demographic variables. Psychology & Neuroscience, 5(1), 57–61. https://doi.org/…ns.2012.1.08

Preiss, M. (1994). Klinické vyšetření paměti u dětí. Československá psychologie, 38(6), 545–553.

Preiss, M., Bartoš, A., Čermáková, R., Nondek, M., Benešová, M., Rodriguez, M., … Nikolai, T. (2012). Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. Praha: Psychiatrické centrum.

Preiss, M., Motejlková, J., Janů, I., & Kolářová, E. (2001). Paměťový test učení: současné normy pro děti ve věku 9–14 let. Psychiatrie, 5(3), 156–160.

Rabin, L., Barr, W., & Burton, L. (2005). Assessment practices of clinical neuropsychologists in the United States and Canada: A survey of INS, NAN, and APA Division 40 members. Archives of Clinical Neuropsychology, 20(1), 33–65. https://doi.org/….2004.02.005

Rey, A. (1958). L’examen clinique en psychologie. Boulevard Saint-German, Paris: Presses Universitaires de France. Ricci, M., Graef, S., Blundo, C., & Miller, L. A. (2012). Using the Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) to differentiate Alzheimer’s de­mentia and behavioural variant fronto-temporal dementia. The Clinical Neuropsychologist, 26(6), 926–941. https://doi.org/….2012.704073

Schmidt, M. (2004). Rey Auditory Verbal Learning Test: A handbook. Los Angeles: Western Psychological Services.

Stehlíková, J. (2018). Paměťový test učení – recenze metody. TESTFÓRUM, (11), 57–64. https://doi.org/…F2018-11-206

Strauss, E., Sherman, E. M. S., Spreen, O., & Spreen, O. (2006). A compendium of neuropsychological tests: administration, norms, and commentary. Oxford ; New York: Oxford University Press.

Taylor, E. M. (1959). Psychological appraisal of children with cerebral defects. Cambridge: Harvard University Press.

Zobrazit celé Skrýt