Mysl, já a společnost
(recenze)

Ivan Slaměník

Původní vydání z roku 1934 (Mind, self, and society) vzniklo na základě záznamů Meadových přednášek z roku 1928. Přednášky do knižní podoby uspořádal Charles W. Morris, jeden z Meadových žáků, později významný teoretik sémiotiky. Vzhledem ke svému významu pro sociální psychologii a sociologii byla opakovaně vydávána, naposled v roce 2015, s podtitulem „Definitivní vydání“, v němž jsou jisté revize textu, zpřesněny bibliografické odkazy a přiblížen kontext vzniku samotného textu.

https://doi.org/10.29364/epsy.339