Londýnská věž (ToL): Shalliceova verze ToL.
(recenze)

Josef Mana

Test Londýnské věže (Tower of London, ToL) patří k celosvětově užívaným psychologickým nástrojům pro hodnocení tzv. exekutivních funkcí. Čeští psychologové mají nyní k dispozici původní verzi testu spolu s českými normami. Účelem předkládané recenze je čtenáři stručně představit českou verzi ToL.

https://doi.org/10.29364/epsy.346