Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů.
(recenze)

Denisa Newman

Publikácia približuje oblasť psychodiagnostiky v oblasti riadenie ľudských zdrojov. V kompaktnej forme predkladá kombináciu teoretických podkladov, súčasných vedeckých poznatkov, ako aj praktických implikácií psychologickej diagnostiky v kontexte riadenia ľudských zdrojov.

https://doi.org/10.29364/epsy.347