Zloději nebo strašidla: čeho se bojí české děti?

Martin Brummer
Hana Valentová

Abstrakt

Výzkum se zabývá obsahem strachů u dětí v období mezi předškolním a středním školním věkem. V rámci longitudinální studie zjišťuje intenzitu strachů z předem určených objektů, jejich proměnu v čase a rozdíly v závislosti na pohlaví. Výzkum je rozdělen na dvě fáze. V první fázi byly zjišťovány intenzity strachů u 40 dětí z mateřských škol a 39 dětí z druhých tříd základní školy. V druhé fázi bylo šetření replikováno u stejných skupin po dvouletém odstupu. Studie prezentuje základní informace o podobách strachu ve výše uvedeném období, předkládá data o proměnách reprezentací strachů v dětských představách, uvádí přímé intenzity strachů z jednotlivých objektů a zasazuje je do vztahů se současnou tuzemskou i zahraniční literaturou.

https://doi.org/10.29364/epsy.348

Klíčová slova

strach, obavy, předškolní věk, mladší školní věk, střední školní věk

Literatura

Bauer, D. H. (1976). An explanatory study of developmental changes in children´s fears. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, 69–74. https://doi.org/…76.tb00375.x

Burnham, J. J., & Gullone, E. (1997). The fear survey schedule for children-II: A psychometric investigation with American data. Behaviour Research and Therapy, 35(2), 165–173. doi: 10.1016/S0005–7967(96)00089–7

Carroll, M., K., & Ryan-Wenger, N. A. (1999). School-age children’s fears, anxiety, and human figure drawings. Journal of Pediatric Health Care, 13, 24–31. doi: 10.1016/S0891–5245(99)90097–4

Derevensky, J. (1974). What children fear. McGill Journal of Education, 9(1), 77–85. https://mje.mcgill.ca/…le/view/6951

Ekman, P. (2015). Odhalené emoce. Brno: Jan Melvil Publishing.

Graziano, A. M., & Degiovanni, I. S., & Garcia, K. A. (1979). Behavioral treatment of children's fears: A review. Psychological Bulletin, 86(4), 804–830. https://doi.org/…909.86.4.804

Gullone, E. (2000). The development of normal fear: A century of research. Clinical Psychology Review, 20(4), 429–451. doi: 10.1016/S0272–7358(99)00034–3

Gullone, E., & King, N. (1992). Psychometric evaluation of a revised fear survey schedule for children and adolescents. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33(6), 987–998. https://doi.org/…92.tb00920.x

Gullone, E., & King, N. (1993). The fears in youth in the 1990s: Contemporary normative data. The Journal of Genetic Psychology, 154(2), 137–153. https://doi.org/…1993.9914728

Gullone, E., & King, N. (1997). Three-year follow-up of normal fear in children and adolescents aged 7 to 18 years. British Journal of Developmental Psychology, 15, 97–111. https://doi.org/…97.tb00727.x

Hart, D., & Bossert, E. (1994). Self-reported fears of hospitalized school aged children. Journal of Pediatric Noursing, 9(2), 83–90.

Hodková, K. (2013). Úzkost a strach u dětí mladšího školního věku z pohledu dítěte a rodiče. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Dostupné z https://theses.cz/id/1vvdw6/

Izard, C., E. (1991). The Psychology of Emotions. New York: Springer Science & Business Media.

Jones, E., & Borgers, S. (1988). Parent perceptions of children's fear. Elementary School Guidance & Counseling, 23(1), 10–15. https://www.jstor.org/stable/42868835

Lahikainen, A., R., Kirmanen, T., Kraav, I., & Taimalu, M. (2003). Studying fears in young children: Two interview methods. Childhood, 10(1), 83–104. https://doi.org/…203010001005

Lentz, K. (1985). The expressed fears of young children. Child Psychiatry and Human Development, 16(1), 3–13.

Mahat, G., & Scoloveno, M. A. (2003). Comparison of fears and coping strategies reported by nepalese school-age children and their parents. Journal of Pediatric Nursing. 18(5), 305–313. doi: 10.1016/S0882–5963(03)00102–7

Michalčáková, R. (2007). Strachy v období rané adolescence. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal.

Michalčáková, R., Lacinová, L., Bouša, O., & Kotková, M. (2010). Strachy a citová vazba k rodičům v období rané adolescence. E-psychologie. 4(1), 16–29. https://www.e-psycholog.eu/…ova_etal.pdf

Michalčáková, R., Lacinová, L., Kyjonková, H., Bouša, O., & Jelínek, M. (2013). Fears in Czech adolescents: A longitudinal study. Journal od Early Adolescence, 20(10), 1–19. https://doi.org/…431613485820

Muris, P., Merckelbach, H., & Collaris, R. (1997a). Common childhood fears and their origins. Behaviour Research and Therapy, 35(10), 929–937. doi: 10.1016/S0005–7967(97)00050–8

Muris, P., Merckelbach, H., Meesters, C., & van Lier, P. (1997b). What do children fear most often? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 28(4), 263–267. doi: 10.1016/S0005–7916(97)00024–4

Muris, P., Merckelbach, H., Gadet, B., & Moulaert, V. (2000). Fears, worries, and scary dreams in 4– to 12-year-old children: Their content, developmental pattern, and origins. Journal of Clinical Child Psychology, 29(1), 43–52. https://doi.org/…24jccp2901_5

Muris, P., & van Zwol L., & Mayer, B. (2010). Mom told me scary things about this animal: Parents installing fear beliefs in their children via the verbal information pathway. Behaviour Research and Therapy, 48(4), 341–346. https://doi.org/….2009.12.001

Nakonečný, M. (2012). Emoce. Praha: Triton.

Neff, J. A. E., & Dale, J. C. (1996). Worries of school-aged children. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 1(1), 27–32. https://doi.org/…96.tb00052.x

Ollendick, T. H. (1983). Reliability and validity of the revised fear survey schedule for children (FSSC-R). Behaviour Research and Therapy, 21(6), 685–692. doi: 10.1016/0005–7967(83)90087–6

Salcuni, S., Dazzi, C., Mannarini, S., Di Riso, D., & Delvechino, E. (2015). Parents' perception of children's fear: from FSSC-IT to FSSCPP. Frontiers in Psychology, 1(6), 1–10. https://doi.org/…g.2015.01199

Sayfan, L., & Lagattuta, K. H. (2009). Scaring the monster away: What children know about managing fears of real and imaginary creatures. Child Development, 80(6), 1756–1774. https://doi.org/…2009.01366.x

Scherer, M. W., & Nakamura, C. Y. (1968). A fear survey schedule for children (FSS-FC): A factor analytic comparison with manifest anxiety (CMAS). Behaviour Research and Therapy, 6(2), 173–182. doi: 10.1016/0005–7967(68)90004–1

Sharon, T., & Woolley, J. D. (2004). Do monsters dream? Young children’s un­derstanding of the fantasy/reality distinction. British Journal of Developmental Psychology, 22, 293–310. https://doi.org/…004323044627

Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.

Tillich, P. (2004). Odvaha být. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Volková, A., & Dušková, P. (2015). Specific fears in emerging adulthood among Czech undergraduate students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 171, 487–493. https://doi.org/….2015.01.151

Vymětal, J. (2004). Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál.

Zábranská, N. (2006). Úzkost a strach u dětí a mládeže. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta. https://theses.cz/id/w6ts16/

Zobrazit celé Skrýt