Mezinárodní konference StaN: Potřeba změny ve vzdělávání nadaných, Praha 21. – 23. 8. 2019

Pavla Picková

Koncem srpna 2019 proběhla v Praze mezinárodní konference Společnosti pro talent a nadání (STaN), z.s., s názvem Potřeba změny ve vzdělávání nadaných (Paradigm Shift in Gifted Education). Upozornila na rizika, provázející vývoj nadaných, a představila některé důležité iniciativy k jejich minimalizaci. S příklady dobré praxe stran péče o wellbeing nadaných i o jejich vzdělávání seznámili účastníky vynikající čeští i zahraniční přednášející.

https://doi.org/10.29364/epsy.352