Všímavost a soucit se sebou. Proměna emocí v psychoterapii.
(recenze)

Pavel Veselský

Orientovat se v současné nabídce literatury k mindfulness může být poměrně dost obtížné. Mindfulness je dnes často diskutovaným konceptem, jak mezi laickou veřejností – ve své popularizované podobě, tak mezi odbornou veřejností – kde je předmětem nejenom teoretického, ale i výzkumného zájmu. Navíc je konceptem, který zasahuje do mnoha rozmanitých oblastí lidského myšlení a konání – psychoterapii nevyjímaje. Kniha Jana Bendy, zaměřená na možnosti uplatnění všímavosti (mindfulness) a soucitu se sebou (mettá a karuná) právě v psychoterape­utickém kontextu, představuje jednoznačně krok dobrým směrem. Mimo jiné i proto, že vedle všímavosti staví jako důležitý doplněk soucit se sebou samým – role soucitu jako doplňku všímavosti byla dosud v českém prostředí opomíjena. V terapii obzvlášť je role soucitu se sebou pro přijetí emocí, jichž si může terapeut spolu s klientem všimnout, klíčová.

https://doi.org/10.29364/epsy.354