Globální, makrospolečenské a osobní dopady na Lotyšsko: Latentní struktura vnímaného vlivu

Aleksandrs Kolesovs, Aleksejs Ruza

Abstrakt

Tato studie zkoumá latentní strukturu vnímaných dopadů na stát. Vnímaná ovladatelnost kontextu dotváří jednotlivé plány a formuje zdroje pro vyrovnávání se se změnami. Přímé a nepřímé vystavení globálním výzvám (např. teroristickým útokům) může změnit individuální pohled na kontrolovatelnost kontextu a vést k negativním psychologickým důsledkům. Na základě této analýzy byla do šetření zahrnuta sada zkoumaných vnímaných dopadů – na danou osobu, obyvatele Lotyšska, politické instituce a globální aktéry a hrozby, coby faktory reprezentující různé úrovně vnějších systémů. Studie se zúčastnilo 647 univerzitních studentů z Rigy, Valmiery a Daugavpils. K hodnocení vnímaných vlivů na Lotyšsko byl použit modifikovaný dotazník Budoucnost země. Exploratorní a konfirmační faktorová analýza podpořila čtyři hlavní faktory reprezentující vnímané dopady: osobní kontrolu, politickou moc, globalizaci a globální hrozby, přičemž poslední faktor zahrnoval vojenské napětí a terorismus. Zjištěné souvislosti přesvědčení o kontrolovatel­nosti potvrdily provázanost mezi podřízenými a nadřízenými vnějšími systémy. Spolupráce s ostatními lidmi může posílit pocit vlivu (kontroly).

https://doi.org/10.29364/epsy.356

(Článek je v anglickém jazyce)

Klíčová slova

vnímaný dopad, latentní struktura, globalizace, hrozby, Lotyšsko, osobní vliv

Literatura

Boehnke, K., Schwartz, S., Stromberg, C., & Sagiv, L. (1998). The structure and dynamics of worry: Theory, measurement, and cross-national replications. Journal of Personality, 66, 745–782. https://doi.org/…7-6494.00031

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (pp. 793–828). Hoboken, NJ: Wiley.

Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. Structural Equation Modeling, 9, 233–255. https://doi.org/…007SEM0902_5

Elder, G. H., Jr. (1998). Life course and development. In W. Damon (Editor-in-Chief) & R. M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (pp. 1–24). New York: Wiley.

Dinno, A. (2009). Exploring the sensitivity of Horn’s parallel analysis to the distributional form of simulated data. Multivariate Behavioral Research, 44, 362–388. https://doi.org/…170902938969

Fung, H. H., & Carstensen L. L. (2006). Goals change when life’s fragility is primed: Lessons learned from older adults, the September 11 attacks and SARS. Social Cognition, 24, 248–278. https://doi.org/…006.24.3.248

Holman, E. A., & Silver, R. C. (2005). Future-oriented thinking and adjustment in a nationwide longitudinal study following the September 11th terrorist attacks. Motivation & Emotion, 29, 385–410. https://doi.org/…1-006-9018-9

Horn, J. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179–185. https://doi.org/…7/BF02289447

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55. https://doi.org/…519909540118

Kasapoğlu, A., Turan, F., & Dönmez, A. (2009). Impacts of disasters: comparisons of several worries in Turkey. Stress and Health, 25(1), 63–70. https://doi.org/…002/smi.1216

Kolesovs, A. (2015). Anticipated macro-context before and during an economic crisis: A person-oriented approach. Baltic Journal of Psychology, 2015, 16, 127–140. Retrieved from https://dspace.lu.lv/…nal_2015.pdf?…

Kolesovs, A., & Kashirsky, D. V. (2014). Anticipated future of Latvia and Russia during a global economic crisis: A mixed methods perspective. Psihologija, 47, 153–167. https://doi.org/…/PSI1402153K

Ministry of Defense of the Republic of Latvia, & SKDS (2015). Latvijas iedzīvotāju viedoklis par valsts aizsardzības jautājumiem [The public opinion of the people of Latvia on defense issues]. Retrieved from the Ministry of Defense of the Republic of Latvia website: http://www.mod.gov.lv/…15_gads.aspx

Nurmi, J.-E. (2004). Socialization and self-development: Channeling, selection, adjustment, and reflection. In R. Lerner, & L. Steinberg (Eds.), Handbook of adolescent psychology (pp. 85–124). Hoboken, NJ: Wiley.

Pinquart, M., & Silbereisen, R. K. (2004). Human development in times of social change: Theoretical considerations and research needs. International Journal of Behavioral Development, 28, 289–298. https://doi.org/…250344000406

Postelnicescu, C. (2016). Europe’s new identity: The refugee crisis and the rise of nationalism. Europe’s Journal of Psychology, 12, 203–209. https://doi.org/…p.v12i2.1191

Range, G. (Writer & Director), Waldron, S. (Series Producer), & Bagnall, S. (Executive Producer), (2016). World War Three: Inside the war room [TV Episode]. The United Kingdom: BBC Two.

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. https://doi.org/…jss.v048.i02

Ruza, A., Ruza, I., Rascevskis, V., Vorobjovs, A., & Murasovs, V. (2016). Safety and security in the EU: Perception of Latvian residents. Journal of Security and Sustainability Issues, 5(3). https://doi.org/…ssi.2016.5.3(5)

Satorra, A., & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. In A. von Eye & C.C. Clogg (Eds.), Latent variables analysis: Applications for developmental research (pp. 399–419). Thousand Oaks, CA: Sage.

Schofield, J., & Pavelchak, M. (1985). The Day After: The impact of a media event. American Psychologist, 40, 542–548. https://doi.org/…66X.40.5.542

Shlapak, D., & Johnson, M. (2016). Reinforcing deterrence on NATO’s Eastern flank: Wargaming the defense of the Baltics (Research report). RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/RR1253

Steyn, M., Badenhorst, J., & Kamper, G. (2010). Our voice counts: Adolescents’ view on their future in South Africa. South African Journal of Education, 30, 169–188. https://doi.org/…je.v30n2a337

Stokols, D., Misra, S., Runnerstrom, M. G., & Hipp, J. A. (2009). Psychology in an age of ecological crisis: From personal angst to collective action. American Psychologist, 64, 181–193. https://doi.org/…037/a0014717

Trommsdorff, G. (2000). Effects of social change on individual development: The role of social and personal factors and the timing of events. In L. J. Crockett & R. K. Silbereisen (Eds.), Negotiating adolescence in times of social change (pp. 58–68). Cambridge: Cambridge University Press.

Zaleski, Z., Chlewinski, Z., & Lens, W. (1994). Importance of and optimism-pessimism in predicting solution to world problems: An intercultural study. In Z. Zaleski (Ed.), Psychology of future orientation (pp. 207–228). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zaleski, Z., Sobol-Kwapinska, M., Przepiorka, A., & Meisner, M. (2017). Development and validation of the Dark Future scale. Time & Society, 28(1), 107–123. https://doi.org/…463X16678257

Zobrazit celé Skrýt