Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Mária Bačíková ORCID logo
Anna Janovská
Oľga Orosová ORCID logo

Abstrakt

V období ranej adolescencie patria rodičia a ich správanie k významným faktorom, ktoré môžu napomôcť predchádzaniu rizikovému správaniu dospievajúcich. K najčastejším formám rizikového správania v tomto období patrí fajčenie a konzumácia alkoholu. Prvým cieľom štúdie je sledovať rozdiely v percepcii s rizikovým správaním súvisiacich faktorov medzi adolescentmi a ich matkami/ otcami. Druhým cieľom je sledovať vzťah medzi premennými súvisiacimi so správaním rodičov (percipované adolescentom) a fajčením a užívaním alkoholu u dospievajúcich. Výskumnú vzorku tvorilo 580 dospievajúcich (priemerný vek 12,51; SD = 0,59; 51,1 % dievčat), 217 matiek a 150 otcov. Vo všetkých sledovaných premenných, s výnimkou trávenia spoločného času, boli identifikované významné rozdiely medzi percepciou dospievajúcich a rodičov. Výsledky logistickej regresie ukazujú, že najvýznamnejším faktorom súvisiacim s pravdepodobnosťou fajčenia a pitia alkoholu je percipované schvaľovanie takéhoto správania zo strany rodičov. Zdá sa, že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rodičia snažia ovplyvňovať rizikové správanie dospievajúcich, najdôležitejšie je zabezpečiť, aby adolescenti skutočne vnímali postoj rodičov voči alkoholu/cigaretám ako nesúhlasný. Získané výsledky by mohli byť aplikovateľné aj pre učiteľov a iných významných dospelých, ktorí sú v pravidelnom kontakte s dospievajúcimi.

https://doi.org/10.29364/epsy.357

Klíčová slova

rizikové chování, diskrepance rodiče-adolescenti, kouření, konzumace alkoholu, prevence

Literatura

Abar, C. C., Jackson, K. M., Colby, S. M., & Barnett, N. P. (2014). Common and unique parenting predictors of adolescent tobacco and alcohol use. Addictive behaviors, 39(10), 1528–1532. https://doi.org/….2014.06.003

Bacikova-Sleskova, M. (2009). Family and its role in adolescent’s health risk behaviour. In O. Orosová, B. Gajdosova, M. Bacikova-Sleskova, F. Salonna, R. Sebena, Health-related behaviour among adolescents and young adults. Košice: Equilibria.

Bačíková, M. (2019). Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory. Vol. 1. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Brown, S. L., & Rinelli, L. N. (2010). Family structure, family processes, and adolescent smoking and drinking. Journal of Research on Adolescence, 20(2), 259–273.

Cleveland, M. J., Feinberg, M. E., Bontempo, D. E., & Greenberg, M. T. (2008). The role of risk and protective factors in substance use across adolescence. Journal of Adolescent Health, 43(2), 157–164. https://doi.org/….2008.01.015

De Los Reyes, A., Goodman, K. L., Kliewer, W., & Reid-Quinones, K. (2010). The longitudinal consistency of mother–child reporting discrepancies of parental monitoring and their ability to predict child delinquent behaviors two years later. Journal of Youth and Adolescence, 39(12), 1417–1430. https://doi.org/…4-009-9496-7

den Exter Blokland, E. A., Hale III, W. W., Meeus, W., & Engels, R.C.M.E. (2007). Parental support and control and early adolescent smoking: A longitudinal study. Substance Use & Misuse, 42(14), 2223–2232. https://doi.org/…080701690664

den Exter Blokland, E.A., Hale III, W.W., Meeus, W. & Engels, R.C.M.E. (2006). Parental anti-smoking socialization: Associations between parental anti-smoking socialization practices and early adolescent smoking initiation. European Addiction Research, 12(1), 25–32. https://doi.org/…59/000088580

Dishion, T. J., & McMahon, R. J. (1998). Parental monitoring and the prevention of child and adolescent problem behavior: A conceptual and empirical formulation. Clinical Child and Family Psychology Review, 1(1), 61–75. https://doi.org/…021800432380

Engels, R. C. M. E., & Bot, S. M. (2006). Social influences on adolescent substance use: Insights into how parents and peers affect adolescent's smo­king and drinking behavior. In D. T. D. de Ridder, & J. B. F. de Wit (eds.), Self-regulation in Health Behavior (pp 71–95). Wiley. https://doi.org/…70713150.ch4

Engels, R. C., Vitaro, F., den Exter Blokland, E., de Kemp, R., & Scholte, R. H. (2004). Influence and selection processes in friendships and adolescent smoking behavior: The role of parental smoking. Journal of Adolescence, 27(5), 531–544. https://doi.org/….2004.06.006

Fidler, J. A., West, R., Van Jaarsveld, C. H., Jarvis, M. J., & Wardle, J. (2008). Smoking status of step‐parents as a risk factor for smoking in adolescence. Addiction, 103(3), 496–501. https://doi.org/…2007.02086.x

Furman, W. & Buhrmester, D. (1985). Children's per­ceptions of the personal relationships in their social networks. Developmental Psychology, 21(6), 1016–1022. https://doi.org/…49.21.6.1016

Hiemstra, M., de Leeuw, R. N., Engels, R. C., & Otten, R. (2017). What parents can do to keep their children from smoking: A systematic review on smoking-specific parenting strategies and smoking onset. Addictive Behaviors, 70, 107–128. https://doi.org/….2017.02.003

Janssen, T., Larsen, H., Peeters, M., Pronk, T., Vollebergh, W. A., & Wiers, R. W. (2014). Interactions between parental alcohol-specific rules and risk personalities in the prediction of adolescent alcohol use. Alcohol and Alcoholism, 49(5), 579–585. https://doi.org/…lcalc/agu039

Kakihara, F., & Tilton‐Weaver, L. (2009). Adolescents’ interpretations of parental control: Differentiated by domain and types of control. Child Development, 80(6), 1722–1738. https://doi.org/…2009.01364.x

Kandel, D. B., Griesler, P. C., & Hu, M. C. (2015). Intergenerational patterns of smoking and nicotine dependence among US adolescents. American Journal of Public Health, 105(11), e63-e72. https://doi.org/….2015.302775

Keijsers, L., Branje, S. J., VanderValk, I. E., & Meeus, W. (2010). Reciprocal effects between parental solicitation, parental control, adolescent disclosure, and adolescent delinquency. Journal of Research on Adolescence, 20(1), 88–113. https://doi.org/…2009.00631.x

Kong, G., Camenga, D., Cavallo, D., Connell, C. M., Pflieger, J. C., & Krishnan‐Sarin, S. (2012). The role of ethnic pride and parental disapproval of smoking on smoking behaviors among minority and White adolescents in a suburban high school. The American Journal on Addictions, 21(5), 424–434. https://doi.org/…2012.00266.x

Koning, I. M., Vollebergh, W. A., Smit, F., Verdurmen, J. E., Van Den Eijnden, R. J., Ter Bogt, T. F., & Engels, R. C. (2009). Preventing heavy alcohol use in adolescents (PAS): cluster randomized trial of a parent and student intervention offered separately and simultaneously. Addiction, 104(10), 1669–1678. https://doi.org/…2009.02677.x

Korelitz, K. E., & Garber, J. (2016). Congruence of parents’ and children’s per­ceptions of parenting: A meta-analysis. Journal of Youth and Adolescence, 45(10), 1973–1995. https://doi.org/…4-016-0524-0

Lam, C. B., McHale, S. M., & Crouter, A. C. (2014). Time with peers from middle childhood to late adolescence: Developmental course and adjustment correlates. Child Development, 85(4), 1677–1693. https://doi.org/…1/cdev.12235

Latendresse, S. J., Rose, R. J., Viken, R. J., Pulkkinen, L., Kaprio, J., & Dick, D. M. (2008). Parenting mechanisms in links between parents’ and adolescents’ alcohol use behaviors. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 32(2), 322–330. https://doi.org/…2007.00583.x

López-Pérez, B., & Wilson, E. L. (2015). Parent–child discrepancies in the assessment of children’s and adolescents’ happiness. Journal of Experimental Child Psychology, 139, 249–255. https://doi.org/….2015.06.006

Mak, K. K., Ho, S. Y., & Day, J. R. (2012). Smoking of parents and best friend—independent and combined effects on adolescent smoking and intention to initiate and quit smoking. Nicotine & Tobacco Research, 14(9), 1057–1064. https://doi.org/…3/ntr/nts008

Maurizi, L. K., Gershoff, E. T., & Aber, J. L. (2012). Item-level discordance in parent and adolescent reports of parenting behavior and its implications for adolescents’ mental health and relationships with their parents. Journal of Youth and Adolescence, 41(8), 1035–1052. https://doi.org/…4-011-9741-8

Mays, D., Gilman, S. E., Rende, R., Luta, G., Tercyak, K. P., & Niaura, R. S. (2014). Parental smoking exposure and adolescent smoking trajectories. Pediatrics, 133(6), 983–991. https://doi.org/…ds.2013-3003

Mrug, S., & McCay, R. (2013). Parental and peer disapproval of alcohol use and its relationship to adolescent drinking: Age, gender, and racial differences. Psychology of Addictive Behaviors, 27(3), 604–614. https://doi.org/…037/a0031064

Nash, S. G., McQueen, A., & Bray, J. H. (2005). Pathways to adolescent alcohol use: Family environment, peer influence, and parental expectations. Journal of Adolescent Health, 37(1), 19–28. https://doi.org/….2004.06.004

Pomerantz, E. M., & Eaton, M. M. (2000). Developmental differences in children's con­ceptions of parental control: „They love me, but they make me feel incompetent“. Merrill-Palmer Quarterly, 46(1), 140–167. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23093346

Ryan, S. M., Jorm, A. F., & Lubman, D. I. (2010). Parenting factors associated with reduced adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44(9), 774–783. https://doi.org10.1080/….2010.501759

Sargent, J. D., & Dalton, M. (2001). Does parental disapproval of smoking prevent adolescents from becoming established smokers? Pediatrics, 108(6), 1256–1262. https://doi.org/…s.108.6.1256

Smetana, J. G. (2010). Adolescents, families, and social development: How teens construct their worlds. John Wiley & Sons.

Smetana, J., Crean, H. F., & Campione‐Barr, N. (2005). Adolescents' and parents' changing conceptions of parental authority. New directions for Child and Adolescent Development, 2005(108), 31–46. https://doi.org/10.1002/cd.126

Soenens, B., Vansteenkiste, M., Luyckx, K., & Goossens, L. (2006). Parenting and adolescent problem behavior: An integrated model with adolescent self-disclosure and perceived parental knowledge as intervening variables. Developmental Psychology, 42(2), 305–318. https://doi.org/…649.42.2.305

Spijkerman, R., van den Eijnden, R. J., & Huiberts, A. (2008). Socioeconomic differences in alcohol-specific parenting practices and adolescents’ drinking patterns. European Addiction Research, 14(1), 26–37. https://doi.org/…59/000110408

van der Vorst, H., Engels, R. C., Meeus, W., & Deković, M. (2006). The impact of alcohol‐specific rules, parental norms about early drinking and parental alcohol use on adolescents’ drinking behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(12), 1299–1306. https://doi.org/…2006.01680.x

Van Petegem, S., Zimmer-Gembeck, M. J., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Brenning, K., Mabbe, E., Vanhalst, J. & Zimmermann, G. (2017). Does general parenting context modify adolescents' appraisals and coping with a situation of parental regulation? The case of autonomy-supportive parenting. Journal of Child and Family Studies, 26(9), 2623–2639. https://doi.org/…6-017-0758-9

Van Roy, B., Groholt, B., Heyerdahl, S., & Clench-Aas, J. (2010). Understanding discrepancies in parent-child reporting of emotional and behavioural problems: Effects of relational and socio-demographic factors. BMC Psychiatry, 10: 56. https://doi.org/…1-244X-10-56

Wellman, R. J., Dugas, E. N., Dutczak, H., O’Loughlin, E. K., Datta, G. D., Lauzon, B., & O’Loughlin, J. (2016). Predictors of the onset of cigarette smoking: a systematic review of longitudinal population-based studies in youth. American Journal of Preventive Medicine, 51(5), 767–778. https://doi.org/….2016.04.003

Wood, M. D., Read, J. P., Mitchell, R. E., & Brand, N. H. (2004). Do parents still matter? Parent and peer influences on alcohol involvement among recent high school graduates. Psychology of Addictive Behaviors, 18(1), 19–30. https://doi.org/…164X.18.1.19

Yang, H., Stanton, B., Cottrel, L., Kaljee, L., Galbraith, J., Li, X., & Wu, Y. (2006). Parental awareness of adolescent risk involvement: Implications of overestimates and underestimates. Journal of Adolescent Health, 39(3), 353–361. https://doi.org/….2005.12.008

Zobrazit celé Skrýt