Partnerské strachy v období mladé dospělosti

Anežka Kohoutová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová

Abstrakt

Cíl. Cílem studie bylo popsat partnerské strachy typické pro období mladé dospělosti a zjistit, zda existují faktory, které predikují výskyt a intenzitu partnerských strachů v tomto období. Vzorek. Vzorek tvořilo 407 respondentů z longitudinálního projektu „Cesty do dospělosti“ (81 % žen, průměrný věk = 23,53 let; SD = 1,48; Min = 18,7, Max = 33). Metoda. Data byla získávána pomocí online dotazníků. Výpovědi o partnerských straších byly získávány metodou volných výpovědí. Dále byly administrovány tyto dotazníky- ECR-RS, QMI, Ex-bond. Výsledky. Volné výpovědi o subjektivně prožívaných straších byly kategorizovány do sedmi kategorií za pomoci tematické analýzy (Strachy z rozchodu, ze samoty, z nenalezení partnera, z partnerských neshod, s pochybnostmi o sobě v partnerství, z nevěry a generalizované partnerské strachy). Z výsledků regresní analýzy vyplývá, že existuje vztah mezi výskytem partnerských strachů, prožitkem rozchodu a vazbovou úzkostností k partnerovi. Dále byl detekován vztah mezi intenzitou partnerských strachů a pohlavím, existencí partnerského vztahu a opět vazbovou úzkostností k partnerovi. Limity. Limitem studie bylo především složení výzkumného souboru, kde byl významný nepoměr mužů a žen, vysokoškoláků a pracujících a také větší podíl respondentů starší věkové skupiny.

https://doi.org/10.29364/epsy.358

Klíčová slova

partnerské strachy, mladí dospělí, strachy z rozchodu, citová vazba

Literatura

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. The American Psychologist, 55(5), 469–480. https://doi.org/…66X.55.5.469

Arnett, J. J. (2004). Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural Approach. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. http://dx.doi.org/…88706qp063oa.

Bravo, V., Connolly, J. &, Mc Isaac, C. (2017). Why did it end? Breakup reasons of youth of different gender, dating stages, and ages. Emerging Adulthood, 5(4), 230–240. https://doi.org/…696817700261

Brown, B. B. (1999). “You’re going with who?!”: Peer Group Influences on Adolescent Romantic Relationships. In W. Furman, B. B. Brown, & C. Feiring (Eds.), The Development of Romantic Relationships in Adolescence (pp. 291–329). London: Cambridge University Press.

ČSÚ. (2017). Ženy a muži v datech. https://www.czso.cz/…-datech-2017

Čunátová, B. (2017). Přetrvávající emoční pouto k bývalému partnerovi: Osobnostní a vztahové faktory. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Davis, D., Shaver, P. R., & Vernon, M. L. (2003). Physical, emotional, and behavioral reactions to breaking up: The roles of gender, age, emotional involvement, and attachment style. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(7), 871–884. https://doi.org/…203029007006

DePaulo, B. M., & Morris, W. L. (2005). Singles in society and in science. Psychological Inquiry, 16, 57–83. https://doi.org/…2005.9682918

Erikson, E. H. (2002). Dětství a společnost. Praha: Argo.

Fraley, R. C., & Davis, K. E. (1997). Attachment formation and transfer in young adults' close friendships and romantic relationships. Personal Relationships, 4(2), 131–144. http://dx.doi.org/…97.tb00135.x

Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., & Brumbaugh, C. C. (2011). The Experiences in Close Relationships—Relationship Structures Questionnaire: A method for assessing attachment orientations across relationships. Psychological Assessment, 23(3), 615–625. http://dx.doi.org/…037/a0022898

Frisén, A., & Wängqvist, M. (2011). Emerging adults in Sweden: Identity formation in the light of love, work, and family. Journal of Adolescent Research, 26(2), 200–221. http://dx.doi.org/…558410376829

Furman, W. & Wehner, E. A. (1997). Adolescent Romantic Relationships: A Developmental Perspective. In S. Shulman & A. Collins (Eds.), Romantic Relationships in Adolescence: New Directions for Child Development (pp. 21–36). San Francisco: Jossey-Bass.

Furman, W., & Simon, V. A. (1999). Cognitive Representations of Relationship Development during Adolescence. In W. Furman, B.B. Brown & C. Feiring (Eds.), The Development of Romantic Relationships in Adolescence (pp. 75–98). New York: Cambridge University Press.

Greitemeyer, T. (2009). Stereotypes of singles: Are singles what we think? European Journal of Social Psychology, 39, 368–383. http://dx.doi.org/…002/ejsp.542

Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524. https://doi.org/…514.52.3.511

Lacinová, L., Ježek, S., & Macek, P. (eds.). (2016). Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. Brno: MUNI Press.

Lacinová, L., Umemura, T., Bouša, O., Širůček, J. & Neužilová-Michalčáková, R. (2016) Partnerské vztahy a vynořující se dospělost: Na zkoušku, či naostro? In L. Lacinová, S. Ježek, P. Macek (Eds.), Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. Brno: MUNI Press.

Laursen, B., & Hartl, A. C. (2013). Understanding loneliness during adolescence: Developmental changes that increase the risk of perceived social isolation. Journal of Adolescence, 36, 1261–1268. https://doi.org/….2013.06.003

Lindfors, P., Solantaus, T., & Rimpelä A. (2012). Fears for the future among Finnish adolescents in 1983–2007: From global concerns to ill health and loneliness. Journal of Adolescence, 35(4), 991–1009. http://dx.doi.org/….2012.02.003

Madeys, S.F. & Jilek, L. (2012). Attachment style and dissolution of romantic relationships: Breaking up is hard to do, or is it? Individual Differences Research, 10, 202–210.

Mason, A. E., Law, R. W., Bryan, A. B., Portley, R. M., & Sbarra, D. A. (2012). Facing a Breakup: Electromyographic Responses Moderate Self-Concept Recovery Following a Romantic Separation. Personal Relationships, 19(3), 551–568. https://doi.org/…2011.01378.x

Montgomery, M. J. (2005). Psychosocial intimacy and identity from early adolescence to emerging adulthood. Journal of Adolescent Research, 20(3), 346–374. https://doi.org/…558404273118

Muris, P., Meesters, C., & Knoops, M. (2005). The relation between gender role orientation and fear and anxiety in nonclinic-referred children. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 34(2), 326–332. https://doi.org/…4jccp3402_12

Norona, J. C., Olmstead, S. B., & Welsh, D. P. (2016). Breaking up in emerging adulthood: A developmental perspective of relationship dissolution. Emerging Adulthood, 5(2), 1–12. https://doi.org/…696816658585

North, R. J., Lewis, D. M. G., Capecelatro, M. R., Sherrill, B. N., Ravyts, S. G., & Fontan, G. (2016). The things they carry: Characterizing the biggest problems in the lives of emerging adults. Journal of Social and Clinical Psychology, 35(6), 437–454. https://doi.org/…016.35.6.437

Norton, R. (1983). Measuring marital quality: A critical look at the dependent variable. Journal of Marriage and the Family, 45, 141–151. http://dx.doi.org/10.2307/351302

Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 1–10. https://doi.org/…79.tb02487.x

Phillips T. M., Wilmoth, J. D., Wall, S. K., Peterson, D. J., Buckley, R., & Phillips, L. E. (2013). Recollected parental care and fear of intimacy in emerging adults. The Family Journal, 21(3), 335–341. https://dx.doi.org/…480713476848

Pielage, S. B., Luteijn, F., & Arrindell, W. A. (2005). Adult attachment, intimacy and psychological distress in a clinical and community sample. Clinical Psychology & Psychotherapy, 12(6), 455–464. https://dx.doi.org/10.1002/cpp.472

Rhoades, G. K. & Stanley, S. M. (2014). Before “I Do”. What Do Premarital Experiences Have to Do with Marital Quality among Todayʼs Young Adults? Research Report. https://before-I-do.org/

Rodrigues, D., Lopes, D., Monteiro, L., & Prada, M. (2016) Perceived parent and friend support for romantic relationships in emerging adults. Personal Relationship, 24, 4–16. https://dx.doi.org/…1/pere.12163

Sbarra, D. A., & Emery, R. E. (2005). The emotional sequelae of nonmarital relationship dissolution: Analysis of change and intraindividual variability over time. Personal Relationships, 12(2), 213–232. https://dx.doi.org/…2005.00112.x

Shi, L. (2003). The association between adult attachment styles and conflict resolution in romantic relationships. American Journal of Family Therapy, 31(3), 143–157. https://dx.doi.org/…926180301120

Spielmann, S., Macdonald, G., Maxwell, J., Joel, S., Peragine, D., Muise, A., & Impett, E. (2013). Settling for less out of fear of being single. Journal of Personality and Social Psychology. 105(6), 1049–1073. https://doi.org/…037/a0034628

Tanner, J. L., & Arnett, J. J. (2011). Presenting “Emerging Adulthood”: What Makes It Developmentally Distinctive? In J. J. Arnett, M. Kloep, L. B. Hendry, & J. L. Tanner (Eds.), Debating Emerging Adulthood. Stage or Process? (pp. 13–30). Oxford: Oxford University Press.

Umemura, T., Lacinová, L., & Macek, P. (2015). Is emerging adults’ attachment preference for the romantic partner transferred from their attachment preferences for their mother, father, and friends? Emerging Adulthood, 3(3), 179–193. https://dx.doi.org/…025416647545

Volková, A., Lacinová, L., Neužilová Michalčáková, R., & Dušková, P. (2016). Čeho se dnes mladí lidé bojí? Volně generované výpovědi o strachu vs. sebeposuzovací škála. Československá psychologie, 60(2), 197–210.

Wegner, D. M., & Gold, D. B. (1995). Fanning old flames: Emotional and cognitive effects of suppressing thoughts of a past relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 68(5), 782–792. https://dx.doi.org/…514.68.5.782

Zobrazit celé Skrýt