Experiences in Close Relationships: České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR

Hynek Cígler, Aneta Cvrčková, Petra Daňsová, Jozef Hašto, Miroslav Charvát, Stanislav Ježek, Natália Kaščáková, Lenka Lacinová, Martin Seitl

Abstrakt

Cílem této práce je představit české verze metod na měření vazby v dospělosti, konkrétně metody Experiences in Close Relationships a dalších variant, které jsou z ní odvozeny, spolu s jejich základními psychometrickými vlastnostmi a specifiky. Tento přehled společně s plným zněním jednotlivých dotazníků v přílohách by měl sloužit k možnosti výběru vhodného nástroje pro různé výzkumné otázky. Informace o jednotlivých metodách, jejich výhodách a nevýhodách společně s plným zněním položek by měla přispět k sjednocení používání v českém prostředí adaptovaných metod. Tento přehled by měl také přispět k omezení dalších duplicitních překladů stejných měřících nástrojů.

https://doi.org/10.29364/epsy.359

Klíčová slova

vazba v dospělosti, Experiences in Close Relationships

Literatura

Ainsworth, M. D., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Alonso-Arbiol, I., Balluerka, N., & Shaver, P. R. (2007). A Spanish version of the Experiences in Close Relationships (ECR) adult attachment questionnaire. Personal Relationships, 14, 45–63. https://doi.org/…2006.00141.x

Baldwin, M. W., Keelan, J. P. R., Fehr, B., Enns, V., & Koh-Rangarajoo, E. (1996). Social cognitive conceptualization of attachment working models: Availability and accessibility effects. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 94–104.

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226–244.

Bowlby, J. (1997). Attachment and Loss. London: Pimlico.

Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46–76). New York: Guilford.

Cameron, J. J., Finnegan, H., & Morry, M. M. (2012). Orthogonal dreams in an oblique world: A meta-analysis of the association between attachment anxiety and avoidance. Journal of Research in Personality, 46(5), 472–476. https://doi.org/….2012.05.001

Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644–663. https://doi.org/…514.58.4.644

Collins, N. L., Guichard, A. C., Ford, M. B., & Feeney, B. C. (2004). Working models of attachment: New developments and emerging themes. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), Adult attachment: Theory, research, and clinical implications (pp. 196–239). New York, NY, US: Guilford.

Cvrčková, A., Cígler, H., Ježek, S., Lacinová, L. (v recenzním řízení). Psychometric characteristics of the ECR-RS, structure of the relationship between global and specific attachment – cross-validation of the results using the Czech and original versions of the ECR-RS. Manuscript submitted for publication.

Feddern Donbaek, D., & Elklit, A. (2014). A validation of the Experiences in Close Relationships-Relationship Structures scale (ECR-RS) in adolescents. Attachment & Human Development, 16(1), 58–76. https://doi.org/….2013.850103

Feeney, J. A. (2008). Adult romantic attachment: Developments in the study of couple relationships. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 456–481). New York, NY, US: The Guilford Press.

Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., & Brumbaugh, C. C. (2011). The experiences in close relationships—Relationship Structures Questionnaire: A method for assessing attachment orientations across relationships. Psychological Assessment, 23(3), 615–625. https://doi.org/…037/a0022898

Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78(2), 350–365. https://doi.org/…514.78.2.350

Hašto, J., Kaščáková, N., Fürstová, J., Poláčková Šolcová, I., Vacková, K. A., Heveri, M., & Tavel, P. (2018). Dotazník Prožívání blízkých vztahů (ECR-R) a sociodemografické rozdiely vo vzťahovej úzkostnosti a vyhýbavosti. Československá psychologie, 62 (Supp. 1), 56–79. http://cspsych.psu.cas.cz/…ent_2018.pdf

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524. https://doi.org/…514.52.3.511

Hesse, E. (2016). The Adult Attachment Interview: Protocol, method of analysis, and selected empirical studies: 1985–2015. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications (pp. 553 – 597). New York: Guilford Press.

Kaščáková, N., Husárová, D., Hašto, J., Kolarčik, P., Šolcová, I. P., Gecková, A. M., & Tavel, P. (2016). Validation of a 16-Item short form of the Czech version of the Experiences in Close Relationships Revised questionnaire in a representative sample. Psychological Reports, 119(3), 804–825. https://doi.org/…294116667725

Kulísek, P. (2000). Problémy teorie raného citového přilnutí (attachment). Československá psychologie, 44(5), 404–423.

La Guardia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Deci, E. L. (2000). Within-person variation in security of attachment: A self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 79(3), 367–384. https://doi.org/…514.79.3.367

Lečbych, M., & Pospíšilíková, K. (2012). Česká verze škály Experiences in Close Relationships (ECR): pilotní studie posouzení vztahové vazby v dospělosti. E-psychologie, 6(3), 1–11. https://e-psycholog.eu/clanek/156

Macek, P., Horská, E., Kotrlová, H., Kvitkovičová, L., Lacinová, L., & Ježek, S. (2016). Paths to adulthood: Project and methods. Unpublished Manuscript. Institute for Research on Children, Youth and Family, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/di­soriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 121–160). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). Attachment in adulthood. New York: Guilford Press.

Moreira, H., Martins, T., Gouveia, M. J., & Canavarro, M. C. (2015). Assessing adult attachment across different contexts: Validation of the Portuguese version of the Experiences in Close Relationships–Relationship Structures Questionnaire. Journal of Personality Assessment, 97(1), 22–30. https://doi.org/….2014.950377

Richards, D. A., & Schat, A. C. (2011). Attachment at (not to) work: Applying attachment theory to explain individual behavior in organizations. Journal of Applied Psychology, 96, 169–182. https://doi.org/…037/a0020372

Rozvadský-Gugová, G., & Heretik, A. (2011). Gender differences in attachment styles using Slovak version of the Experiences in Close Relationships–Revised (ECR-R). Acta Technologica Dubnicae, 1(2), 29–36. https://doi.org/…td-2015-0043

Rozvadský-Gugová, G., Heretik, A., & Hajdúk, M. (2014). Psychometric properties of the Slovak version of Experiences in Close Relationships-Revisited (ECR-R) on general adult sample. Studia Psychologica, 56(1), 37–52.

Seitl, M., Charvát, M., & Lečbych, M. (2016). Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR). Československá psychologie, 60(4), 351–371.

Zobrazit celé Skrýt