Mobilní aplikace První psychická pomoc: pomůcka při stabilizaci člověka v náročné životní situaci

Martina Wolf Čapková, Jana Majzlíková

Mobilní aplikace s názvem První psychická pomoc je nástrojem, který představuje možnosti pomoci lidem v těžkých životních situacích. První psychickou pomocí se rozumí soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu zasaženého člověka, tedy zajištění základních lidských potřeb.

https://doi.org/10.29364/epsy.360

Literatura

Baštecká, B. a kol. (2013). Psychosociální krizová spolupráce. Praha: Grada Publishing.

Dohnal, D., Dohnalová, S. (2017). Psychologická první pomoc. In N. Špatenková a kol., Krize a krizová intervence. 27–41. Praha: Grada Publishing.

Hasičský záchranný sbor ČR (2010, listopad). Osnovy odborné přípravy pro poskytování první psychické pomoci. Nepublikovaný interní materiál.

Zobrazit celé Skrýt