Dyslexie: Psychologické souvislosti.
(recenze)

Veronika Šporclová

V této recenzi je předkládána kniha doc. PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D. „Dyslexie. Psychologické souvislosti“ vydaná v roce 2019 nakladatel­stvím Grada. Autorka v knize zužitkovala množství svých odborných zkušenosti jak z akademického prostředí, tak ze své dlouholeté poradenské praxe v organizaci DYS-centrum, z.ú., jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování. U zrodu této organizace byl prof. Matějček, který byl společně s prof. Langmeierem průkopníkem v problematice dyslexie. Lenka Krejčová svou prací velmi zdařile a kvalitně navazuje na práci a dílo prof. Matějčka a posouvá povědomí i poznatky o dyslexii, resp. SPU, o několik úrovní výš.

https://doi.org/10.29364/epsy.362