V bludišti jménem Alzheimer: Na co v ordinaci nezbývá čas
(recenze)

Hana Georgi

Název knihy vystihuje trefně problematiku, které se věnuje. Příčiny Alzheimerovy nemoci a její léčba se hledá, systém péče, kde se nutně překrývá sféra zdravotní a sociální, je složitý a není snadné se v něm zorientovat. Pacient se ztrácí ve světě venku a nakonec i uvnitř sebe, svému okolí. Podobné platí i pro pečující, kteří hledají nové způsoby vztahu s člověkem přestávajícím být tím, koho znali. Mohou se cítit opuštěni a nevidí cestu ven. Alzheimerova nemoc je bludištěm, kterým hledá cestu jedinec i společnost. Čtyři části, jedenáct kapitol, 430 stránek předkládané publikace pak nabízí čtenáři vedení tímto bludištěm prostřednictvím aktuálních poznatků a ucelených informací.

https://doi.org/10.29364/epsy.368