Příběhy změny ve skupinové psychoterapii: narativní charakteristiky úspěšné změny

Eva Dubovská, Vladimír Chrz

Abstrakt

Cílem studie je popsat narativní charakteristiky vyprávění o změně u klientů skupinové psychoterapie, kteří dosáhli klinicky významné změny. Studie byla součástí tříletého projektu, zaměřeného na výzkum efektivity a faktorů psychoterapie v denních stacionářích pro léčbu úzkostných poruch a deprese. Léčba trvala 3 měsíce, klienti docházeli do stacionáře vždy v pracovní dny. Sběr dat probíhal v letech 2014 až 2016, z celkového počtu n = 220 klientů (celkově 21 skupin v délce trvání 12 týdnů) v kvantitativní části projektu se opakovaných rozhovorů v kvalitativní části (uprostřed léčby, na jejím konci a 9 až 10 měsíců po ukončení léčby) účastnilo 32 klientů.

Prezentovaná studie pracuje s užším výběrem osmi klientů, kteří absolvovali nejméně dva rozhovory a dle objektivních ukazatelů měření změny v psychoterapii dosáhli klinicky významné změny. Data byla analyzována pomocí kategorické narativní analýzy za užití narativních kategorií: témata změny; aktérství; narativní pozice; hodnoty a přesvědčení. Ukazuje se, že u některých klientů dochází v průběhu procesu změny ke „zrodu“ aktérství, k jakési re-autorizaci vlastního jednání. Objevují se zde dvě varianty aktérství, systematicky režisérský typ a uvolněnější, otevřenější typ. V kategorii narativní pozice se klienti vymezují k ostatním členům skupiny jako i vůči celé skupině a také jako skupina vůči „zbytku světa“. V kategorii hodnoty a přesvědčení se ukazuje hodnotový a normativní aspekt dosažení změny v psychoterapii.

https://doi.org/10.29364/epsy.372

Klíčová slova

změna v psychoterapii, narativní analýza, aktérství

Literatura

Adler, J. M. (2012). Living into the story: agency and coherence in a longitudinal study of narrative identity development and mental health over the course of psychotherapy. Journal of Personality and Social Psychology, 102(2), 367–389. http://doi.org/…037/a0025289

Adler, J. M., Skalina, L. M., & McAdams, D. P. (2008). The narrative reconstruction of psychotherapy and psychological health. Psychotherapy Research, 18(6), 719–734. http://doi.org/…300802326020

Angus, L. (2012). Toward an integrative understanding of narrative and emotion processes in Emotion-focused therapy of depression: Implications for theory, research and practice. Psychotherapy Research, 22(4), 367–380. https://doi.org/….2012.683988

Angus, L., & Kagan, F. (2013). Assessing client self-narrative change in emotion-focused therapy of depression: An intensive single case analysis. Psychotherapy, 50(4), 525–534. https://doi.org/…037/a0033358

Bamberg, M. (2005). Positioning. In D. Herman, J. Manfred, & R. Marie-Laure (Eds.), Routledge Encyclopedia of Narrative Theory (s. 445–446). New York: Routledge.

Bamberg, M. (2012). Narrative practice and identity navigation. In J. A. Holstein, & J. F. Gubrium (Eds.), Varieties of narrative analysis (s. 99–124). Los Angeles, CA: SAGE Publications, Inc.

Bohart, A. C., & Tallman, K. (2010). Clients: The neglected common factor in psychotherapy. In B. L. Duncan, S. D. Miller, B. E. Wampold, & M. A. Hubble (Eds.), The heart and soul of change: Delivering what works in therapy (s. 83–111). American Psychological Association. https://doi.org/…37/12075-003

Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge: Harward University Press.

Čermák, I. (2002). Myslet narativně (kvalitativní výzkum „on the road“). In I. Čermák, & M. Miovský (Eds), Sborník z konference Kvalitativní výzkum třetího tisíciletí (s. 11–25). Brno: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert.

Davies, B., & Harré, R. (1990). Positioning: The discursive production of selves. Journal for the Theory of Social Behaviour, 20, 46–63. https://doi.org/…90.tb00174.x

Dubovská, E., Furstová, J., Růžička, J., & Tavel, P. (2019). Validity of the Czech Version of the Therapeutic Factors Inventory–Short Form (TFI-S). International Journal of Group Psychotherapy, 69(3), 308–327. https://doi.org/…2019.1584527

Epston, D. & White, M. (1992). A proposal for a re-authoring therapy: Rose’s revisioning of her life, and a commentary by Kevin Murray. In S. McNamee, & K. J. Gergen (Eds.), Therapy as a social construction. London: Sage Publications.

Gonçalves, M. M., Matos, M., & Santos, A. (2009). Narrative therapy and the nature of “innovative moments” in the construction of change. Journal of Constructivist Psychology, 22(1), 1–23. https://doi.org/…530802500748

Habermas, T., & Köber, C. (2015). Autobiographical reasoning is constitutive for narrative identity: The role of the life story for personal continuity. In K. C. McLean & M. Syed (Eds.), The Oxford handbook of identity development (s. 149–165). Oxford University Press.

Chrz, V. (2004). Výzkum jako narativní rekonstrukce. In M. Miovský, I. Čermák, & V. Řehan (Eds.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III., (s. 21–32). Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého.

Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(1), 12–19. https://doi.org/00224006X/9

Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Evans, C. (2018). Česká adaptace dotazníku CORE-OM: Vybrané psychometrické charakteristiky. Československá psychologie, 62(1), 59–74.

Kazdin, A. E. (2009). Understanding how and why psychotherapy leads to change. Psychotherapy Research, 19(4–5), 418–428. https://doi.org/…300802448899

King, L. A. (2001). The hard road to the good life: The happy, mature person. Journal of Humanistic Psychology, 41(1), 51–72. https://doi.org/…167801411005

Kühnlein, I. (1999). Psychotherapy as a process of transformation: Analysis of posttherapeutic autobiographic narrations. Psychotherapy Research, 9(3), 274–287. https://doi.org/…912331332761

Levitt, H. M., Pomerville, A., & Surace, F. I. (2016). A qualitative meta-analysis examining clients’ experiences of psychotherapy: A new agenda. Psychological Bulletin, 142(8), 801–830. https://doi.org/…7/bul0000057

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Applied social research methods, Vol. 47. Narrative research: Reading, analysis, and interpretation. Sage Publications, Inc.

Lieblich, A., McAdams, D., & Josselson, R. (2004). Healing plots: The narrative basis of psychotherapy (1st ed., The narrative study of lives). Washington, DC: American Psychological Association.and Interpretation. London: Sage.

Lincoln, YS. & Guba, EG. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Lucius-Hoene, G., & Deppermann, A. (2000). Narrative identity empiricized a dialogical and positioning approach to autobiographical research interviews. Narrative Inquiry, 10(1), 199–222. https://doi.org/…i.10.1.15luc

Mackrill, T. (2008). Exploring psychotherapy clients’ independent strategies for change while in therapy. British Journal of Guidance & Counselling, 36(4), 441–453. https://doi.org/…880802343837

Madill, A., Sermpezis, C., & Barkham, M. (2005). Interactional positioning and narrative self-construction in the first session of psychodynamic-interpersonal psychotherapy. Psychotherapy Research, 15(4), 420–432. https://doi.org/…300500091249

McAdams, D. P. (1996). Personality, modernity, and the storied self: a contemporary framework for studying persons. Psychological Inquiry, 7, (4) 295–321.

Moertl, K., & Von Wietersheim, J. (2008). Client experiences of helpful factors in a day treatment program: A qualitative approach. Psychotherapy Research, 18(3), 281–293. https://doi.org/…300701797016

Pals, J. L. (2006). Narrative identity processing of difficult life experiences: Pathways of personality development and positive self-transformation in adulthood. Journal of Personality, 74(4), 1079–1110. https://doi.org/…2006.00403.x

Rennie, D. L. (1990). Toward a representation of the client's experience of the psychotherapy hour. In G. Lietaer, J. Rombauts, & R. Van Balen (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the nineties (s. 155–172). Leuven University Press.

Rennie, D. L. (2001). The client as a self-aware agent in counseling and psychotherapy. Counseling and Psychotherapy Research, 1(2), 82–89. https://doi.org/…112331385118

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications.

Singer, J. A., Blagov, P., Berry, M., & Oost, K. M. (2013). Self-defining memories, scripts, and the life story: Narrative identity in personality and psychotherapy. Journal of Personality, 81(6), 569–582. https://doi.org/…1/jopy.12005

Thornhill, H., Clare, L., & May, R. (2004). Escape, enlightenment and endurance: Narratives of recovery from psychosis. Anthropology and Medicine, 11(2), 181–199. https://doi.org/…410001678677

Zobrazit celé Skrýt