Motivácia k čítaniu a čitateľské preferencie adolescentov

Nika Konrádyová, Miriam Slavkovská

Abstrakt

Cieľom výskumu bolo popísanie motívov, ktoré adolescentov vedú k, respektíve brzdia v čítaní, ako aj zistenie možných rozdielov v motivácii a preferenciách žánrov z hľadiska veku. Výskumný súbor tvorilo 375 respondentov, z čoho čitateľov bolo 130 (34,66 %). Motivácia k čítaniu bola meraná prostredníctvom dotazníka Motivations for Reading Questionnaire (Wigfield & Guthrie, 1997). Motívy, ktoré vedú respondentov k čítaniu, respektíve ich od čítania odrádzajú, boli zisťované otvorenými otázkami. Výsledky ukázali, že medzi staršími a mladšími adolescentmi sa v rámci motivácie k čítaniu nenachádzajú rozdiely. K najčastejším motívom, ktoré vedú mladších respondentov k čítaniu kníh, patria: získavanie nových informácii z kníh, skutočnosť, že čítanie považujú za zábavnú a zaujímavú aktivitu a súčasne za možnosť na chvíľu uniknúť z reality. U starších dominovalo získavanie nových informácii, možnosť oddychu a únik z reality. V skupine nečítajúcej mládeže mladší respondenti uviedli, že nečítajú hlavne preto, lebo ich táto aktivita nebaví, knihy považujú za nudné a nechce sa im. Starších adolescentov od čítania odrádza presvedčenie, že čítanie je nudná aktivita a ďalším významným dôvodom je nedostatok času. Medzi mladšími čitateľmi sú populárne dobrodružné romány, fantasy a dievčenské romány. U starších čitateľov dominujú žánre podobné, a to žáner dobrodružný, fantasy a detektívny.

https://doi.org/10.29364/epsy.390

Klíčová slova

čtení, motivace, žánrové preference, mladší adolescenti, starší adolescenti

Literatura

Abdullah, S., Rahim, P. R. M. A., Setia, R., Mohamad, R., Ghazali, N., Sabapathy, E., Nair, G. K. S., Muniandy, M. K., Theethappans, R., Hassan, W. A. W., & Hassan, N. S. I. C. (2012). Reading for pleasure as a means of improving reading comprehension skills. Asian Social Science, 8(13), 233–238. https://dx.doi.org/…ss.v8n13p233

Conradi, K, Jang, B. G. & McKenna, M. C. (2014). Motivation terminology in reading research: A conceptual review. Educational Psychology Review, 26, 127–164. https://doi.org/…8-013-9245-z

De Naeghel, J., Valcke, M., DeMeyer, I., Warlop, N., Van Braak, J., & Van Keer, H. (2014). The role of teacher behavior in adolescents’ intrinsic reading motivation. Reading and Writing, 27(9), 1547–1565. https://doi.org/…5-014-9506-3

De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., & Rosseel, Y. (2012). The relation between elementary students' recreational and academic reading motivation, reading frequency, engagement, and comprehension: A self-determination theory perspective. Journal of Educational Psychology, 104(4), 1006–1021. https://doi.org/…037/a0027800

Edmunds, K. M., & Tancock, S. M. (2003). Incentives: The effects on the reading motivation of fourth-grade students. Reading Research and Instruction, 42(2), 17–37. https://doi.org/…070309558384

Guthrie, J. T., Hoa, A. L. W., Wigfield, A., Tonks, S. M., Humenick, N. M., & Littles, E. (2007). Reading motivation and reading comprehension growth in the later elementary years. Contemporary Educational Psychology, 32(3), 282–313. https://doi.org/….2006.05.004

Hidi, S. (2001). Interest, reading, and learning: Theoretical and practical considerations. Educational Psychology Review, 13(3), 191–209. https://doi.org/…016667621114

Homolová, K. (2008). Pedagogicko-didaktické a psychosociální aspekty pubescentního čtenářství. Ostrava: Ostravská univerzita.

Chiu, M. M., & Chow, B. W. Y. (2010). Culture, motivation, and reading achievement: High school students in 41 countries. Learning and Individual Differences, 20, 579–592. https://doi.org/….2010.03.007

Katranci, M. (2015). Book reading motivation scale: Reliability and validity study. Educational Research and Reviews, 10(3), 300–307. https://doi.org/…ERR2014.1998.

Lau, K. L. (2009). Grade differences in reading motivation among Hong Kong primary and secondary students. British Journal of Educational Psychology, 79(4), 713–733. https://doi.org/…09909X460042

Lee, Y. S., & Jonson-Reid, M. (2015). The role of self-efficacy in reading achievement of young children in urban schools. Child and Adolescent Social Work Journal, 33, 79–89. https://doi.org/…0-015-0404-6

McGeown, S. P., Duncan, L. G., Griffiths, Y. M., & Stothard, S. E. (2015). Exploring the relationship between adolescent’s re­ading skills reading motivation and reading habits. Reading and Writing, 28(4), 545–569. https://doi.org/…5-014-9537-9

McKool, S. S. (2007). Factors that influence the decision to read: An investigation of fifth grade student´s out-of-school reading habits. Reading Improvement, 44, 111–131.

Medford, E., & McGeown, S. P. (2012). The influence of personality characteristics on children´s reading motivation. Learning and Individual Differences, 22, 786791. https://doi.org/….2012.06.002

Morgan, P. L., & Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship between children's reading skills and reading motivation? Exceptional children, 73(2), 165183. https://doi.org/…290707300203

Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace, 18(1), 7–21.

Paige, D. D. (2011). Engaging struggling adolescent readers through situational interest: A model proposing the relationships among extrinsic motivation, oral reading proficiency, comprehension, and academic achievement. Reading Psychology, 32(5), 395–425. https://doi.org/….2010.495633

Pečjak, S., & Košir, K. (2008). Reading motivation and reading efficiency in third and seventh grade pupils in relation to teacher´s acti­vities in the classroom. Studia Psychologica, 50(2), 147–168.

Pečjak, S., & Peklaj, C. (2006). Dimensions of reading motivation and reading achievement in 3rd and 7th grade students. Studia Psychologica, 48, 11–30.

Peklaj, C., & Pečjak, S. (2009). Personal and environmental motivational factors that influence reading achievement in 3rd grade students in Slovenia. Studia Psychologica, 51(1), 21–34.

Pitcher, S. M., Albright, L. K., DeLaney, C. J., Walker, N. T., Seunarinesingh, K., Mogge, S., Headley, K. N., Ridgeway, V. G., Peck, S., Hunt, R., & Dunston, P. J. (2007). Assessing adolescents' motivation to read. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 50(5), 378–396. https://doi.org/…/JAAL.50.5.5

Roeschl-Heils, A., Schneider, W., & van Kraayenoord, C. E. (2003). Reading, metacognition and motivation: A follow-up study of German students in grades 7 and 8. European Journal of Psychology of Education, 18(1), 75–86. https://doi.org/…7/BF03173605

Řeřichová, V. (2009). Nečtenářství jako sociální a profesní handicap. In Koudelková, E. (ed.), Současnost literatury pro děti a mládež. 17–24. Nakladatelství Bor.

Trávníček, J. (2008). Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Host.

Wang, J. H., & Guthrie, J. T. (2004). Modeling the effects of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between US and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39(2), 162–186. https://doi.org/…8/RRQ.39.2.2

Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Relations of children's mo­tivation for reading to the amount and breadth or their reading. Journal of Educational Psychology, 89(3), 420–432. https://doi.org/…663.89.3.420

Wigfield, A., Guthrie, J. T., Tonks, S., & Perencevich, K. C. (2004). Children's mo­tivation for reading: Domain specificity and instructional influences. The Journal of Educational Research, 97, 299–309. https://doi.org/…97.6.299-310

Wilson, J. D., & Casey, L. H. (2007). Understanding the recreational reading patterns of secondary students. Reading Improvement, 44(1), 40–49.

Wollscheid, S. (2014). The impact of the leisure reading behaviours of both parents on children's reading behaviour: Investigating differences between sons and daughters. Poetics, 45, 36–54. https://doi.org/….2014.06.001

Wolters, C. A., Denton, C. A., York, M. J., & Francis, D. J. (2014). Adolescents’ motivation for reading: Group differences and relation to standardized achievement. Reading and Writing, 27(3), 503–533. https://doi.org/…5-013-9454-3

Yoğurtçu, K. (2013). The impact of self-efficacy perception on reading comprehension on academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 375–386. https://doi.org/….2013.01.075

Zobrazit celé Skrýt