Souběžná validita dotazníku SPARO a MMPI 2

Hynek Cígler, Adéla Rudá

Abstrakt

V předcházející studii (Cígler & Rudá, 2021) se nám nepodařilo prokázat dostatečnou vnitřní konzistenci a faktorovou validitu dotazníku SPARO. Pro posouzení vhodnosti jeho využití v praxi jsou nicméně důležité ještě další psychometrické parametry. V tomto navazujícím výzkumu se proto pokusíme ověřit jeho souběžnou validitu oproti dotazníkové baterii MMPI 2. Její výhodou je mezinárodní popularita, díky níž se může opřít o řadu zahraničních studií. S využitím rozsáhlého vzorku policistů a uchazečů o práci u policie se nám nicméně nepodařilo souběžnou validitu uspokojivě demonstrovat. Nedostatečná je jak konvergentní, tak i divergentní validita hlavních komponent, obecných faktorů i skóre věrohodnosti (L) dotazníku SPARO vůči vybraným škálám MMPI 2, a to s výjimkou škály emocionální variabilnosti (EM). Vedlejším výstupem naší studie je ověření vnitřní konzistence a faktorové struktury jednotlivých škál dotazníku MMPI 2, protože jiné české empirické studie na toto téma neexistují. Musíme konstatovat, že jak reliabilita, tak i faktorová validita MMPI 2 rovněž není uspokojivá. Závěrem argumentujeme, že použití dotazníku SPARO v běžné praxi nelze v žádném případě doporučit. Opatrné použití dotazníku MMPI 2 je podle nás možné s ohledem na uspokojivé zahraniční výsledky, je však nezbytný další český výzkum, a to zejména po stránce prediktivní validity.

https://doi.org/10.29364/epsy.392

Klíčová slova

konvergentní validita, divergentní validita, SPARO, MMPI-2, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, policejní sbor ČR, personální výběr

Literatura

AERA, APA, & NCME. (2014). Standards for Educational and Psychological Testing. American Educational Research Association. Bednárová, B. (2016). Skresľovanie odpovedí v osobnostných dotazníkoch v kontexte výberového konania. Diplomová práce. Masarykova uhiverzita. https://is.muni.cz/th/o0fgs/

Benton, T. (2015). An empirical assessment of Guttman’s lambda 4 reliability coefficient. In R. Millsap, D. Bolt, L. van der Ark, & W. C. Wang (Eds.), Quantitative Psychology Research. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 89 (pp. 301–310). Springer. https://doi.org/…-319-07503-7

Butcher, J. N., Graham, J. R., Ben-Porath, Y. S., Tellegen, A., Dahlstrom, W. G., Kaemmer, B., & Netík, K. (2002). MMPI 2: Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2.

Butcher, J. N., Graham, J. R., Ben-Porath, Y. S., Tellegen, A., Dahlstrom, W. G., Kaemmer, B., & Netík, K. (2013). MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 : Druhé rozšířené vydání. Testcentrum.

Chalmers, R. P. (2018). On misconceptions and the limited usefulness of ordinal alpha. Educational and Psychological Measurement, 78(6). https://doi.org/…164417727036

Cheng, M. K. (2006). Structural equation modeling of the Restructured Clinical scales of the MMPI-2. Thesis. University of Windsor. https://scholar.uwindsor.ca/etd/7215

Cígler, H., & Rudá, A. (2021). Reliabilita a faktorová validita dotazníku SPARO. E-psychologie, 15(1), 16–39. https://doi.org/…364/epsy.391

Čurdová, J., & Pourová, M. (2019). Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 – Recenze metody. TESTFÓRUM, 7(12), 6. https://doi.org/…019-12-12447

Farnikova, K., Obereigneru, R., Kanovsky, P., & Prasko, J. (2012). Comparison of personality characteristics in Parkinson disease patients with and without impulse control disorders and in healthy volunteers. Cognitive And Behavioral Neurology, 25(1), 25–33. https://doi.org/…3e31824b4103

Friedman, A. F., Bolinskey, P. K., Levak, R. W., & Nichols, D. S. (2015). Psychological assessment with the MMPI-2/MMPI-2-RF (3rd ed.). Routledge.

Gadermann, A. M., Guhn, M., & Zumbo, B. D. (2012). Estimating ordinal reliability for Likert-Type and ordinal Item Response Data: A conceptual, empirical, and practical guide – practical assessment, research & evaluation. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 17(3), 1–13. https://doi.org/…75/n560-j767

Green, S. B., & Yang, Y. (2009). Reliability of summed item scores using structural equation modeling: An alternative to coefficient alpha. Psychometrika, 74(1), 155–167. https://doi.org/…6-008-9099-3

Greene, R. L. (2000). The MMPI-2: An interpretive manual. Allyn and Bacon.

Guttman, L. (1945). A basis for analyzing test-retest reliability. Psychometrika, 10(4), 255–282. https://doi.org/…7/BF02288892

Hajný, M. (2018). Vybrané psychometrické analýzy dotazníku MMPI-2. Diplomová práce. Masarykova univerzita. https://is.muni.cz/th/b8prs/

Hansmanová, L., Obereignerů, R., & Šmahaj, J. (2007). Psychosomatické aspekty zhoubného nádoru těla děložního. Česká gynekologie, 72(4), 304–308.

Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1942). Manual for the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. University of Minnesota Press.

Hoelzle, J. B., & Meyer, G. J. (2008). The factor structure of the MMPI-2 restructured clinical (RC) scales. Journal of Personality Assessment, 90(5), 443–455. https://doi.org/…890802248711

Jensovsky, J., Ruzicka, E., Spackova, N., & Hejdukova, B. (2002). Changes of event related potentials and cognitive processes in patients with subclinical hypothyroidism after thyroxine treatment. Endocrine Regulations, 36(3), 115–122.

Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Rosseel, Y. (2020). semTools: Useful tools for structural equation modeling (0.5–3). https://cran.r-project.org/…age=semTools

Jurišová, E., & Sarmány-Schuller, I. (2013). Structure of basal psychical self-regulation and personality integration in relation to coping strategies in decision-making in paramedics. Studia Psychologica, 55(1), 3–18. https://doi.org/….2013.01.617

Kenny, D. A., Kaniskan, B., & McCoach, D. B. (2014). The performance of RMSEA in models with small degrees of freedom. Sociological Methods & Research, 44(3), 486–507. https://doi.org/…124114543236

Kudela, M., & Hansmanová, L. (2014). Psychosomatické aspekty a léčba psychofarmaky v etiopatogenezi karcinomu endometria. Česká gynekologie, 79(5), 378–381.

Lakens, D. (2017). Equivalence tests. Social Psychological and Personality Science, 8(4), 355–362. https://doi.org/…550617697177

Líbalová, Z., Feyereisl, J., Martan, A., Cepický, P., Halaska, M., Krofta, L., Váchová, D., Balcarová, J., & Pecená, M. (2001). Psychologie inkontinence moce. I. Srovnání žen s urgentní a stresovou inkontinencí před zahájením terapie. Česká gynekologie, 66(3), 171–174.

Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental test scores. Addison-Wesley.

Mangiafico, S. (2020). rcompanion: Functions to Support Extension Education Program Evaluation (R package version 2.3.21). https://cran.r-project.org/…e=rcompanion

Mikšík, O. (1992). IHAVEZ – SPIDO – VAROS (příručka). Psychodiagnostika.

Mikšík, O. (2001). Zjišťování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti dotazníky SPARO, BAROM, IHATRANS (manuál). Diaros.

Mikšík, O. (2004). Dotazník SPARO (příručka). Psychodiagnostika.

Mikšík, O. (2007). Psychologická charakteristika osobnosti. Karolinum.

Mikšík, O. (2009). Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn. Karolinum.

Netík, K. (2003). Příloha C: Složení škál.

Nichols, D. S. (2011). Essentials of MMPI-2 Assessment. John Wiley & Sons, Inc.

Norcross, J. C., Koocher, G. P., & Garofalo, A. (2006). Discredited psychological treatments and tests: A Delphi poll. Professional Psychology: Research and Practice, 37(5), 515–522. https://doi.org/…028.37.5.515

Obereignerů, K., Mareš, J., Obereignerů, R., & Kanovský, P. (2010). The Occurence of Psychogenic Disorders in Neurology. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 73(5), 529–533.

Phillips, N. (2017). yarrr: A Companion to the e-Book “YaRrr!: The Pirate’s Guide to R” (R package version 0.1.5). https://cran.r-project.org/package=yarrr

Preiss, J., & Haas, T. (1997). Některé psychometrické charakteristiky české verze Washingtonského psychosociálního dotazníku pro záchvatová onemocnění (WPSI). Československá psychologie, 41(4), 334–346.

Prokopová, P. (2011). Analýza osobnostní struktury uchazeče o službu v profesionálním hasičském záchranném sboru. Diplomová práce. Masarykova univerzita. https://is.muni.cz/th/hny4h/

R Core Team. (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing.

Revelle, W. (2019). psych: Procedures for Personality and Psychological Research (1.9.12). Northwestern University. https://cran.r-project.org/package=psych

Revelle, W., & Zinbarg, R. E. (2009). Coefficients Alpha, Beta, Omega, and the glb: Comments on Sijtsma. Psychometrika, 74(1), 145–154. https://doi.org/…6-008-9102-z

Rose, E. M., Mathew, T., Coss, D. A., Lohr, B., & Omland, K. E. (2018). A new statistical method to test equivalence: an application in male and female eastern bluebird song. Animal Behaviour, 145, 77–85. https://doi.org/….2018.09.004

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. http://www.jstatsoft.org/v48/i02/

Sellbom, M., Fischler, G. L., & Ben-Porath, Y. S. (2007). Identifying MMPI-2 predictors of police officer integrity and misconduct. Criminal Justice and Behavior, 34(8), 985–1004. https://doi.org/…854807301224

Signorell, A., & et al. (2020). DescTools: Tools for descriptive statistics (R package version 0.99.32). https://cran.r-project.org/…ge=DescTools

Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness of Cronbach’s Alpha. Psychometrika, 74(1), 107–120. https://doi.org/…6-008-9101-0

Spearman, C. (1904). The Proof and measurement of association between two things. The American Journal of Psychology, 15(1), 72. https://doi.org/10.2307/1412159

Stancak, A., Hubova, D., Skorodensky, M., Kollar, J., & Mrinak, J. (1986). Clinical symptomatology of the style of Type A behavior pattern according to the MMPI-100. Studia Psychologica, 28(1), 73–79.

Stříteský, M. (2018). Právní aspekty pracovně psychologické diagnostiky. Testfórum, 6(10), 23–31. https://doi.org/…F2018-10-179

Šucha, M., Šťastná, L., & Zámečník, P. (2017). Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu. Adiktologie, 17(1), 34–44.

Svoboda, M., Řehan, V., Vtípil, Z., Klimusová, H., Humpolíček, P., Urbánek, T., & Kouhoutek, T. (2004). Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. MSD.

Tellegen, A., Ben-Porath, Y. S., McNulty, J. L., Arbisi, P. A., Graham, J. R., & Kaemmer, B. (2003). MMPI-2 Restructured Clinical (RC) Scales: Development, validation, and interpretation. University of Minnesota Press.

Tellegen, Auke, & Ben-Porath, Y. S. (1992). The new uniform T scores for the MMPI–2: Rationale, derivation, and appraisal. Psychological Assessment, 4(2), 145–155. https://doi.org/…3590.4.2.145

Torchiano, M. (2019). effsize: Efficient Effect Size Computation (R package version 0.7.6). https://doi.org/…nodo.1480624

Urbánek, T. (2010). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. TESTFÓRUM, 1(1), 6–9. https://doi.org/…7/TF2010-1-3

Wickham, H., & Bryan, J. (2019). readxl: Read Excel Files (R package version 1.3.1). https://cran.r-project.org/package=readxl

Wise, E. A., Streiner, D. L., & Walfish, S. (2010). A review and comparison of the reliabilities of the MMPI-2, MCMI-III, and PAI presented in their respective test manuals. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 42(4), 246–254. https://doi.org/…175609354594

Zumbo, B. D., Gadermann, A. M., & Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for likert rating scales. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 21–29. https://doi.org/…m/1177992180

Zobrazit celé Skrýt