Zpráva o grantovém projektu Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů

Radek Trnka

V prosinci 2020 byl ukončen tříletý grantový projekt Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů řešený na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (podpořený Grantovou Agenturou ČR, projekt č. 18–26094S). Hlavním cílem tohoto projektu bylo prozkoumat vztah mezi emoční kreativitou a deficitem kognitivních funkcí u seniorů. Emoční kreativita patří mezi prozatím poměrně málo prozkoumané oblasti psychologie. Je to soubor kognitivních dovedností a osobnostních rysů vztahujících se k originalitě emočního prožívání. Zpráva stručně informuje o průběhu řešení projektu a výsledcích.

https://doi.org/10.29364/epsy.396

Literatura

Averill, J. R. (1999). Individual differences in emotional creativity: Structure and correlates. Journal of Personality, 67(2), 331–371. https://doi.org/…7-6494.00058

Kuška, M., Trnka, R., Mana, J., & Nikolai, T. (2020). Emotional creativity: A meta-analysis and integrative review. Creativity Research Journal, 32(2), 151–160. https://doi.org/…2020.1751541

Nikolai, T., Kuška, M., & Trnka, R. (2020). Neuropsychiatrické příznaky a kreativita u neurodegene­rativních onemocnění. Československá psychologie, 64(5), 564–577.

Nikolai, T., Sulc Z., Balcar, K., Kuška, M., Plzakova, V., Slavickova, T., & Trnka, R. (2021). Decreased emotional creativity and its relationship with cognitive functions in Parkinson’s di­sease: A preliminary study. Applied Neuropsychology: Adult (Accepted Manuscript).

Trnka, R., Cabelkova, I., Kuška, M., & Nikolai, T. (2019). Cognitive decline influences emotional creativity in the elderly. Creativity Research Journal, 31(1), 93–101. https://doi.org/…2019.1577205

Trnka, R., Hasto, J., Cabelkova, I., Kuška, M., Tavel, P., & Nikolai, T. (2018). Amygdala and emotionality in Parkinson's di­sease: An integrative review of the neuropsychological evidence. Neuroendocrinology Letters, 39(2), 105–110.

Trnka R., Kuška M., & Cabelkova I. (2020). Emotional creativity across adulthood: Age is negatively associated with emotional creativity. Studia Psychologica, 62(2), 164–177. https://doi.org/….2020.02.798

Zobrazit celé Skrýt