Aktuální zpráva ke kontaktům dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou

Natalie Jeníčková, Irena Sobotková, Jaroslav Šturma

V prosinci roku 2020 obdržely orgány sociálně-právní ochrany dětí a nestátní neziskové organizace pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí „Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči“. Toto doporučení vyvolalo ihned živý ohlas pěstounů, doprovázejících organizací a některých orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Aktivní členové Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti zveřejnili ke zmíněnému dokumentu stanovisko, v němž upozorňují na opomíjení zájmu dítěte a apelují na zohlednění odborných psychologických poznatků i zkušeností z praxe. Plný text stanoviska zde přetiskujeme. Rádi bychom, aby i na stránkách E-psychologie toto aktuální téma upoutalo zájem odborníků a podnítilo další diskusi.

https://doi.org/10.29364/epsy.397