Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace.
(recenze)

Petr Novák

Vývoj sociální psychologie, jejíž počátky je možné vidět již na konci 19. století, a její široké pole působnosti způsobilo nahromadění značného množství různých teorií a poznatků. Vytčeným cílem zkušených editorů, společně s početným autorským týmem, bylo „v jedné publikaci přiblížit sociální psychologii jako celek, sestavený ze základních témat podstatných pro porozumění tomu, co sociální psychologie je (s. 18).“ V šedesáti systematicky a strukturovaně sestavených kapitolách logicky rozdělených do tří relativně samostatných oddílů je představen teoretický background (odd. A), metodologické uchopení (odd. B) a ryze praktická aplikace (odd. C) sociálněpsycho­logických témat.

https://doi.org/10.29364/epsy.398