Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu – zpráva o projektu

Leona Jochmannová ORCID logo

Cílem projektu je řešení absence systematických postupů distanční (on-line) péče pro metody psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenství v případech, kdy je znemožněna odborná ambulantní péče. Distanční metodické postupy v psychosociálních službách budou využity nejen v případě dalších krizí, celospolečenský přesah budou mít i do situačních kontextů indikujících omezený přímý kontakt s klienty mimo čas krize.

https://doi.org/10.29364/epsy.404