Vztah atopického ekzému a pozornosti

Alena Hricová, Stanislav Ondrášek, Matyáš Hric

Abstrakt

Cílem přehledové studie je popsat vztah dvou proměnných – atopického ekzému a pozornosti. Nejprve je důležité vymezit dva související pojmy, které je důležité nezaměňovat, a to ADHD a ADD. Obě tyto poruchy pozornosti jsou dědičné neurovývojové poruchy. ADD se vyznačuje ztrátou soustředění, roztržitostí a emoční přecitlivělostí. ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Vyznačuje se nepozornosti, hyperaktivitou a impulzivitou. Na základě výsledků dostupných studií, které se tímto vztahem zaobírají, je čtenáři představena daná tématika a shrnuty dosavadní poznatky. Pro přehledovou studii bylo pracováno se zdroji z dostupných vědeckých databází: PubMed, PsycInfo, Scopus a Web of Science. Pro vyhledávání byla zadána klíčová slova: atopic eczema, ADHD, ADD, attention, relationship. Dalším zvoleným kritériem pro vyhledávání bylo sledované období, které jsme stanovili bez určení, důvodem pro toto rozhodnutí bylo, že se jedná o specifickou problematiku. Studie byly vybrány na základě relevantnosti ke stanovenému cíli. Celkem se jednalo o 10 analyzovaných studií. Výsledky analyzovaných studií ukazují, že u osob s diagnostikovaným atopickým ekzémem existuje riziko poruchy pozornosti. Zároveň však nebyl prokázán přímý kauzální vztah mezi těmito proměnnými, který by v případě prokázání mohl vést ke stanovení preventivních, ale i léčebných plánů.

https://doi.org/10.29364/epsy.411

Klíčová slova

atopický ekzém, pozornost, ADHD, ADD

Literatura

Absolon, C. M., Cottrell, D., Eldridge, S. M., & Glover, M. T. (1997). Psychological disturbance in atopic eczema: The extent of the problem in school‐aged children. British Journal of Dermatology, 137(2), 241–245. https://doi.org/…7.18121896.x

National Institute for Health and Care Excellence. (2018, update September 2019). Attention deficit hyperactivity disorder: Diagnosis and management. NICE Guideline, No. 87. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…s/NBK493361/

Buske-Kirschbaum, A., Schmitt, J., Plessow, F., Romanos, M., Weidinger, S., & Roessner, V. (2013). Psychoendocrine and psychoneuroim­munological mechanisms in the comorbidity of atopic eczema and attention deficit/hyperac­tivity disorder. Psychoneuroen­docrinology, 38(1), 12–23. https://doi,org/….2012.09.017

Buske-Kirschbaum, A., Trikojat, K., Tesch, F., Schmitt, J, Roessner, V., Luksch, H., Rösen-Wolff, A., & Plessow, F. (2018). Altered hypothalamus-pituitary-adrenal axis function: A relevant factor in the comorbidity of atopic eczema and attention deficit/hyperac­tivity disorder? Psychoneuroen­docrinology, 105, 178–186. https://doi.org/….2018.12.005

Genuneit, J., Braig, S., Brandt, S., Wabitsch, M., Florath, I., Brenner, H., & Rothenbacher, D. (2014). Infant atopic eczema and subsequent attention-deficit/hyperac­tivity disorder – A prospective birth cohort study. Pediatric Allergy and Immunology, 25(1), 51–56. https://doi.org/…11/pai.12152

Grönhagen, C., Lidén, C., Wahlgren, C., Ballardini, N., Bergström, A., Kull, I., & Meding, B. (2015). Hand eczema and atopic dermatitis in adolescents: A prospective cohort study from the BAMSE project. British Journal of Dermatology, 173(5), 1175–1182. https://doi.org/…11/bjd.14019

Hallowell, E. M., & Ratey, J. J. (2010). Answers to distraction. Anchor Books.

Lee, C., Chen, M., Jeng, M., Hsu, J., Tsai, S., Bai, Y., Hung, G., Yen, H., Chen, T., & Su, T. (2016). Longitudinal association between early atopic dermatitis and subsequent attention-deficit or autistic disorder. Medicine, 95(39). https://doi.org/…000000005005

Meng, J., & Steinhoff, M. (2016). Molecular mechanisms of pruritus. Current Research in Translational Medicine, 64(4), 203–206. https://doi.org/….2016.08.006

MKN-10: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: Desátá revize: Obsahová aktualizace k 1. 1. 2018. (2020). Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Noda, S., Suárez-Fariñas, M., Ungar, B., Kim, S. J., Strong, C. D., Xu, H., & Guttman-Yassky, E. (2015). The Asian atopic dermatitis phenotype combines features of atopic dermatitis and psoriasis with increased TH17 polarization. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 136(5), 1254–1264. https://doi:10.1016/j.jaci.2015.08.015

Paller, A., Jaworski, J. C., Simpson, E. L., Boguniewicz, M., Russell, J. J., Block, J. K., Tofte, S., Dunn, J. D., Feldman, S. R., Clark, A. R., Schwartz, G., & Eichenfield, L. F. (2018). Major comorbidities of atopic dermatitis: Beyond allergic disorders. American Journal of Clinical Dermatology, 19(6), 821–838. https://doi.org/…7-018-0383-4

Pelletier, E. (2014). Porucha pozornosti bez hyperaktivity: Pomoc rodičům a učitelům. Portál.

Riis, J. L., Vestergaard, C., Deleuran, M. S., & Olsen, M. (2016). Childhood atopic dermatitis and risk of attention deficit/hyperac­tivity disorder: A cohort study. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 138(2), 608–610. https://doi.org/….2016.01.027

Schmitt, J. (2009). Atopic eczema and attention-deficit/hyperac­tivity disorder in a population-based sample of children and adolescents. Jama, 301(7), 724. https://doi.org/…ama.2009.136

Schmitt, J., Buske-Kirschbaum, A., & Roessner, V. (2010). Is atopic disease a risk factor for attention-deficit/hyperac­tivity disorder? A systematic review. Allergy, 65(12), 1506–1524. https://doi.org/…2010.02449.x

Schmitt, J., Spuls, P. I., Thomas, K. S., Simpson, E., Furue, M., Deckert, S., & Williams, H. C. (2014). The Harmonising Outcome Measures for Eczema (HOME) statement to assess clinical signs of atopic eczema in trials. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 134(4), 800–807. https://doi.org/….2014.07.043

Schmitt, J., Buske-Kirschbaum, A., Tesch, F., Trikojat, K., Stephan, V., Abraham, S., & Roessner, V. (2017). Increased attention-deficit/hyperac­tivity symptoms in atopic dermatitis are associated with history of antihistamine use. Allergy, 73(3), 615–626. https://doi.org/…11/all.13326

Silverberg, J. I. (2017). Selected comorbidities of atopic dermatitis: Atopy, neuropsychiatric, and musculoskeletal disorders. Clinics in Dermatology, 35(4), 360–366. https://doi.org/….2017.03.008

Silverberg, J. I. (2019). Comorbidities and the impact of atopic dermatitis. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 123(2), 144–151. https://doi.org/….2019.04.020

Simpson, E. L. (2012). Comorbidity in atopic dermatitis. Current dermatology reports, 1(1), 29–38. https://doi.org/…1-011-0003-5

Simpson, E. L., Villarreal, M., Jepson, B., Rafaels, N., David, G., Hanifin, J., & Beck, L. A. (2018). Patients with atopic dermatitis colonized with staphylococcus aureus have a distinct phenotype and endotype. Journal of Investigative Dermatology, 138(10), 2224–2233. https://doi.org/…2018.03.1517

Strom, M. A., Fishbein, A. B., Paller, A. S., & Silverberg, J. I. (2016). Association between atopic dermatitis and attention deficit hyperactivity disorder in U.S. children and adults. British Journal of Dermatology, 175(5), 920–929. https://doi.org/…11/bjd.14697

Theiner, P. (2012). ADHD od dětství do dospělosti. Psychiatrie pro praxi, 13(4), 148–150.

Tsai, J., Chang, S., Mou, C., Sung, F., & Lue, K. (2013). Association between atopic diseases and attention-deficit/hyperac­tivity disorder in childhood: A population-based case-control study. Annals of Epidemiology, 23(4), 185–188. https://doi.org/….2012.12.015

Tsakok, T., Woolf, R., Smith, C.H., Weidinger, S., & Flohr, C. (2019). Atopic dermatitis: The skin barrier and beyond. British Journal of Dermatology, 180(3), 464–474. https://doi.org/…11/bjd.16934

Vachiramon, V., Tey, H., Thompson, A. E., & Yosipovitch, G. (2012). Atopic dermatitis in African American children: Addressing unmet needs of a common disease. Pediatric Dermatology, 29(4), 395–402. https://doi.org/…2012.01740.x

van der Schans, J., Cicek, R., de Vries. T.W. et al. (2017). Association of atopic diseases and attention-deficit/hyperac­tivity disorder: A systematic review and meta-analyses. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 74, 139–148. https://doi.org/….2017.01.011

Weidinger, S., Beck, L. A., Bieber, T., Kabashima, K., & Irvine, A. D. (2018). Atopic dermatitis. Nature Reviews Disease Primers, 4(1). https://doi.org/…2-018-0001-z

Yaghmaie, P., Koudelka, C. W., & Simpson, E. L. (2013). Mental health comorbidity in patients with atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 131(2), 428–433. https://doi.org/….2012.10.041

Zobrazit celé Skrýt