Motivace a osobnost.
(recenze)

Alena Plháková

Slavná kniha Abrahama H. Maslowa Motivace a osobnost patří ke stěžejním psychologickým dílům 20. století. Lze tedy jedině uvítat, že její druhé, rozšířené a přepracované vydání z roku 1970 poprvé vychází v českém překladu.

Kniha sestává ze šestnácti kapitol a dvou dodatků. V prvním z nich se Maslow zabývá problémy generovanými pozitivním přístupem v psychologii. Maslow zde běžně používá termín pozitivní psychologie, který zavedl už v roce 1954 v prvním vydání knihy, takže je pokládán za jednoho z předchůdců či zakladatelů tohoto směru. V druhém dodatku autor zdůrazňuje své přesvědčení o nutnosti přejít od studia dílčích psychologických problémů či oblastí k holisticko-dynamickému přístupu.

https://doi.org/10.29364/epsy.417