Ohlédnutí za Mezinárodním kongresem psychologie ICP 2020+

Jindřiška Kotrlová, Šárka Dobiášová, Veronika A. Polišenská

V červenci 2021 se konala jedna z nejvýznamnějších odborných akcí, jejímž pořadatelem byla česká psychologická obec, resp. Českomoravská psychologická společnost společně s dalšími partnery, především se společností Computer System Group a.s. v roli kongresové agentury, a s univerzitními a výzkumnými pracovišti v České republice. Konání Mezinárodního kongresu psychologie pod záštitou International Union of Psychological Science – IUPsyS bylo z důvodu pandemie covid-19 přesunuto z roku 2020, nicméně ani v roce 2021 situace nedovolila uspořádat tak velkou mezinárodní akci obvyklým prezenčním způsobem. ICP 2020+ proběhl tedy v režimu online s prakticky bezproblémovou realizací, za což patří technologickému týmu CSG opravdový dík. [Zpráva o konferenci].

https://doi.org/10.29364/epsy.422

Klíčová slova

ICP 2020+